แผนอัตรากำลังข้าราชการ
xxxxxxx1356 / 42 | 4
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2563สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวม(จ18)ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวม(กคศ.)ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
42010003บ้านไผ่โทน เมืองเลยกกดู่----811019131218131------4371-231-341-34-----4--
42010004บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกกดู่5171519161913111161------6191-451-451-45-----5--
42010005บ้านตูบโกบ เมืองเลยกกดู่----------------------------111-34---0+1-+3+4-44-
42010006บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกกดู่------------------------------1--1---0+1--+1-11-
42010007บ้านกำพี้ เมืองเลยกกดู่--5131314151618161------4081-121-231-23-----3--
42010008บ้านกกดู่ เมืองเลยกกดู่--211151271191171261271261151221191234111-15161-15161-1617---1-1-16-1-5%
42010009บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่----31------------------31--111-121-12-----2--
42010010บ้านกกทอง เมืองเลยกกทอง--171711617118118119115110191101146111-12131-14151-1415-----15--
42010011บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกกทอง--3111----41213131------166--221-451-12--+3+3-53150%
42010012บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกกทอง----3151215141----------1951-231-231-12--+1+1-3150%
42010013เมืองเลย เมืองเลยกุดป่อง------322835693509334932883499------2,03952148186148590147984--+6+6-9068%
42010015อนุบาลเลย เมืองเลยกุดป่อง92315851545242625572085196520052055------1,71046146873136569146772--1-2-3-69-3-4%
42010017บ้านก้างปลา เมืองเลยชัยพฤกษ์--11113114119111110116117114113118115611--14141-15161-1415--+1+1-1617%
42010020บ้านหัวฝาย เมืองเลยชัยพฤกษ์1115110161111911114111------689--551-341-45---1-1-4-1-20%
42010021บ้านห้วยทราย เมืองเลยนาแขม--2211611811118117114116171141101153111-12131-14151-1415-----15--
42010022บ้านโป่ง เมืองเลยนาแขม191141211181231211141141151------15991-10111-10111-1011-----11--
42010023บ้านนาแขม เมืองเลยนาแขม--18191121151111131191711519181136111-12131-12131-1415---2-2-13-2-13%
42010024บ้านวังยาว เมืองเลยนาแขม--718110112161518151------6181-341-451-45-----5--
42010025บ้านนาดินดำ เมืองเลยนาดินดำ------14123120123116125115119122117791-13141-14151-1314--+1+1-1518%
42010026บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยนาดินดำ--181221221251261311251141------18381-891-9101-1011---1-1-10-1-9%
42010027บ้านห้วยม่วง เมืองเลยนาดินดำ717191911411118111181------8491-561-561-56-----6--
42010030บ้านหนองผำ เมืองเลยนาดินดำ--131181131131151211171141------12481-781-9101-89--+1+1-10112%
42010031บ้านนาโป่ง เมืองเลยนาโป่ง------14125122125117125115113119117591-12131-13141-1314-----14--
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยนาโป่ง--9111--6131313161--01614091-891-891-23--+6+6-96200%
42010033บ้านติ้วน้อย เมืองเลยนาโป่ง--131811715118112110112112110191126111-15161-14151-1415----114-1-6%
42010035บ้านห้วยโตก เมืองเลยนาโป่ง7161101716131314131------4991-341-341-34-----4--
42010036บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่ง--41--312161113151------247--221-231-23-----3--
42010037บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยนาโป่ง--1311411211311011317161------888--551-451-56---1-1-5-1-16%
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยนาอ้อ1151718191111816171--014175111-9101-9101-45--+5+5-105100%
42010040บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อ----11----11412131------1151-231-231-12--+1+1-3150%
42010041บ้านแหล่งควาย เมืองเลยนาอาน--8181711211514181121------7481-451-451-45-----5--
42010042บ้านไร่ทาม เมืองเลยนาอาน--2141519171314151------3981-121-231-23-----3--
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยน้ำสวย--22125118128121121118115120181111207111113151-15161-1516-----16--
42010047บ้านสูบ เมืองเลยน้ำสวย--221811011012017118122111111171146111-11121-12131-1415---2-2-13-2-13%
42010049บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวย--------------------------1--11-12---0+1-+1+2111-
42010050บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยน้ำสวย131101711716161614171------7691-451-451-45-----5--
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยน้ำสวย--91211131181201101151231------12981-891-9101-910-----10--
42010052มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมาน--------2141211131------125--111-121-12-----2--
42010053บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยน้ำหมาน--5151101101617141101------578--331-451-34--+1+1-5125%
42010055บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยน้ำหมาน5181718111141615171------6191-341-451-45-----5--
42010056บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมาน------------212121------63--111-121-12-----2--
42010058บ้านน้ำภู เมืองเลยเมือง--131231151211261201311231301351181255111-17181-19201-1516--+4+4-20425%
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมือง------------------------------1--1---0+1--+1-11-
42010060บ้านนาโคก เมืองเลยศรีสองรัก--201261181311371231341261------21581-11121-11121-1011--+1+1-12110%
42010061บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก--5141415121313121------2881-231-231-23-----3--
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก----41513121413111------2271-121-341-23--+1+1-4134%
42010065บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยเสี้ยว----51--21311121--------135--221-231-12--+1+1-3150%
42010066บ้านเสี้ยว เมืองเลยเสี้ยว--3131614151412141------318--221-231-23-----3--
42010067บ้านน้ำคิว เมืองเลยเสี้ยว--5151616191415191--014156101-9101-10111-34--+7+7-117175%
42010068บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยเสี้ยว--81817151711115151------5681-341-341-34-----4--
42010069บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยเสี้ยว--4161511151412131------3081-231-231-23-----3--
42010070บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงท่าสวรรค์--121111161511513112191141201151132111-15161-14151-1415----411-4-26%
42010071บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาด--1121----51213131------1661-121-121-12-----2--
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงท่าสะอาด--301261321411361381261331241241211331111-17181-17181-1819---1-1-18-1-5%
42010074ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วง27191301311261251181351231------22491110121111131-1112-+1-+1-1319%
42010075บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วง--71101171161231161201201------12981-9101-9101-910-----10--
42010076บ้านนาดอกคำ นาด้วงนาดอกคำ111181221211221181371351401------22491-9101-12131-1213-----13--
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงนาดอกคำ--14181161161221171181101141141121161111-12131-15161-1415--+1+1-1617%
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงนาดอกคำ51151817151101912011815110110112212--441-561-1516---10-10-6-10-62%
42010079บ้านห้วยตาด นาด้วงนาดอกคำ--241201161271231181211201181321151234111-15161-16171-1516--+1+1-1717%
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานเขาแก้ว--151131718111110181101181131121125111-891-9101-1415---5-5-10-5-33%
42010081บ้านนาป่าหนาด เชียงคานเขาแก้ว--71616113112161161111------7781-451-561-45--+1+1-6120%
42010082บ้านตาดซ้อ เชียงคานเขาแก้ว--217181101711214131------5381-341-451-34--+1+1-5125%
42010083บ้านท่าบม เชียงคานเขาแก้ว----3131616111171201------5671-341-341-34-----4--
42010084บ้านนาเบน เชียงคานเขาแก้ว--6171101511115115131------6281-341-451-45-----5--
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานจอมศรี--111141111131191151241181201201131178111-14151-15161-1516-----16--
42010087บ้านหินตั้ง เชียงคานจอมศรี--101913171611319141------6181-341-341-45---1-1-4-1-20%
42010088บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรี--21----------11--------32--111-121-12-----2--
42010089บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคาน1141----4141113161------2371-231-231-23-----3--
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน24153259286212731023133412331324------83924123538123841123639--+2+2-4126%
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคาน--321311461491451522532481------356101-14151-13141-1516---2-2-14-2-12%
42010094บ้านสงเปือย เชียงคานธาตุ--9113114113115114114116111111181138111-14151-14151-1415-----15--
42010095บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานธาตุ----------------------------111--1---0+1--+1-11-
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานธาตุ--717114181121101141101------8281-671-781-56--+2+2-8234%
42010097บ้านธาตุวิทยา เชียงคานธาตุ--221271241291311191321281------21281-11121-11121-1011--+1+1-12110%
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานธาตุ--15171121101141717171------7981-451-561-45--+1+1-6120%
42010099บ้านห้วยพอด เชียงคานธาตุ--11161712118191101141------8681-561-561-56-----6--
42010100บ้านผาพอด เชียงคานธาตุ--8151619171616181------5581-121-341-34-----4--
42010101ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานนาซ่าว--611511511311311819171291261171168111-14151-14151-1415-----15--
42010103บ้านโพน เชียงคานนาซ่าว--91811111611219181131------8681-451-561-56-----6--
42010104บ้านใหม่ เชียงคานนาซ่าว--7171811218113115111113181171119111-14151-14151-67--+8+8-158115%
42010105บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าว------5121--------------72--111-231-12--+1+1-3150%
42010106บ้านนาซ่าว เชียงคานนาซ่าว--321291261301281421261291------24281-10111-11121-1213---1-1-12-1-7%
42010107บ้านผาแบ่น เชียงคานบุฮม--7113181141121111121171------9481-561-671-56--+1+1-7117%
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานบุฮม--1411017110141211101111819151109111-12131-14151-67--+8+8-158115%
42010109บ้านอุมุง เชียงคานบุฮม--111619111171161111101------8181-561-451-56---1-1-5-1-16%
42010110บ้านบุฮม เชียงคานบุฮม--81131161201121171201141------12081-9101-9101-67--+3+3-10343%
42010111บ้านคกเลา เชียงคานบุฮม--514191516110110181------5781-341-341-34-----4--
42010112เพียงหลวง 18 เชียงคานปากตม--181171141191191171171101------13181-891-9101-910-----10--
42010113บ้านน้ำพร เชียงคานปากตม--91131151211191171151221131221151181111-13141-15161-1516-----16--
42010114บ้านคกงิ้ว เชียงคานปากตม--4151916151416141------438--331-341-34-----4--
42010115บ้านกลาง เชียงคานปากตม--11141218161417151------4781-341-341-34-----4--
42010116บ้านท่าดีหมี เชียงคานปากตม--5141313171916121------3981-341-231-23-----3--
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานหาดทรายขาว11818131121111614181------6191-451-451-45-----5--
42010118บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานหาดทรายขาว--9161--61101417141------4671-341-341-34-----4--
42010121บ้านแก่งปลาปก ปากชมชมเจริญ--101171161111181211201241----1113891-9101-11121-1112-----12--
42010122บ้านห้วยอาลัย ปากชมชมเจริญ--10151111171161281201121111121191161111-12131-15161-1415--+1+1-1617%
42010123บ้านชมน้อย ปากชมชมเจริญ--711018161101516131------5581-341-341-34-----4--
42010124ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมชมเจริญ--141151211161151251171171111171121180111-14151-15161-1516-----16--
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมเชียงกลม--532572792872622862742552------55316112325112426112527---1-1-26-1-3%
42010126บ้านปางคอม ปากชมเชียงกลม--171231121131191211181181------1418--991-9101-910-----10--
42010127บ้านโพนทอง ปากชมเชียงกลม--51818112113171151121------8081-451-561-45--+1+1-6120%
42010128บ้านคอนสา ปากชมเชียงกลม--191211121251241361261131------17681-10111-10111-1011-----11--
42010129บ้านห้วยนา ปากชมเชียงกลม--1318112117110115191151------9981-561-561-56-----6--
42010130บ้านห้วยผักกูด ปากชมเชียงกลม--71315161417110141------4681-231-231-34---1-1-3-1-25%
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชม--71519111191714151------5781-341-341-34-----4--
42010132ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชม--723622532702712782712672------54417112224112325112325-----25--
42010133บ้านนาค้อ ปากชมปากชม--251331281441281331291351271281261336111-15161117191-1819-+1-1--19--
42010134บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชม--5111313161714191------388--111-121-23---1-1-2-1-33%
42010135บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม--6151717171713161------4881-341-231-34---1-1-3-1-25%
42010136บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมห้วยบ่อซืน--19130117135118118117120151181121209111-14151-16171-1516--+1+1-1717%
42010137บ้านวังผา ปากชมห้วยบ่อซืน--81121111161111191111141------10281-781-781-67--+1+1-8115%
42010138บ้านเลิง ปากชมห้วยบ่อซืน--317110114114114161141------8281-561-451-56---1-1-5-1-16%
42010139บ้านสงาว ปากชมห้วยพิชัย--211161141221221161191161171151131191111-10111-14151-1516---1-1-15-1-6%
42010140บ้านปากเนียม ปากชมห้วยพิชัย--6151317181713111------4081-231-341-23--+1+1-4134%
42010141บ้านปากปัด ปากชมห้วยพิชัย--6171711011111116171------6581-341-451-45-----5--
42010142บ้านห้วยพิชัย ปากชมห้วยพิชัย--241201361231291221201341261251181277111-13141-16171-1617-----17--
42010143บ้านห้วยหินขาว ปากชมห้วยพิชัย--1911411612411311716181------11781-671-781-67--+1+117--
42010144บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--51911311111117151111------7281-451-561-45--+1+1-6120%
42010145บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--711017113171819151------6681-451-341-45---1-1-4-1-20%
42010146บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--8141618191718161------5681-561-451-34--+1+1-5125%
42010147บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--1111--1141311121------137--221-231-12--+1+1-3150%
42010148บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมหาดคัมภีร์--261191221231111161241201361331291259111-15161-15161-1516-----16--
42010260บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่โคกใหญ่--11110131101151191131111141151101131111-13141-14151-1415-----15--
42010261บ้านร่องไผ่ ท่าลี่โคกใหญ่314171619171311171------4791-451-451-34--+1+1-5125%
42010262บ้านบวกอ่าง ท่าลี่โคกใหญ่91711014191711219171------7491-341-451-45-----5--
42010263บ้านห้วยไค้ ท่าลี่โคกใหญ่--7191316161313161------4381-231-231-34---1-1-3-1-25%
42010264บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่111131111251201281261101131201221171216121-16171-16171-1617----314-3-17%
42010265บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่--51--2131512141--------216--111-121-23---1-1-2-1-33%
42010267บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่--11--21--21112131------1161-121-121-12-----2--
42010268บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่--91191782842842892682592------49014112022112123112426---3-3-23-3-11%
42010270บ้านห้วยด้าย ท่าลี่น้ำแคม--5151516131514161------3981-341-341-23--+1+1-4134%
42010271บ้านน้ำแคม ท่าลี่น้ำแคม221221181221311331241191221371211211292121-17181-17181-1718-----18--
42010272บ้านปากยาง ท่าลี่น้ำแคม--9151111131241101121131------9781-451-671-56--+1+1-7117%
42010273บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูน------------------------------1-12---0+1-+1+2-22-
42010274บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่น้ำทูน--2111315161111111------208--221-231-12--+1+1-3150%
42010275บ้านน้ำมี ท่าลี่น้ำทูน--7131814111312151------3381-231-231-23-----3--
42010276บ้านหนองบง ท่าลี่น้ำทูน--8131316181711181------4481-341-341-34-----4--
42010278บ้านเมี่ยง ท่าลี่หนองผือ6115112113115191231231141------13091-781-671-910---3-3-7-3-30%
42010279ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่หนองผือ--261241331261281201331261251261261293111-14151-17181-1617--+1+1-1816%
42010280บ้านขอนแก่น ท่าลี่หนองผือ--31417131414151121------4281-341-341-34-----4--
42010281บ้านหนองผือ ท่าลี่หนองผือ311141--3151313181------3081-121-231-23-----3--
42010284บ้านหนองปกติ ท่าลี่อาฮี7171121111151911217191------8991-561-561-56-----6--
42010286บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่อาฮี--7121717181413161------4481-341-341-34-----4--
42010287ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่อาฮี1121--911016161141512011713193111-451-781-56--+2+2-8234%
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07