แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2563สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
42010003บ้านไผ่โทน เมืองเลยกกดู่----811019131218131------4371-231-34---1-1-3-1-25%
42010004บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกกดู่5171519161913112161------6291-451-45-----5--
42010005บ้านตูบโกบ เมืองเลยกกดู่--------1111--5151------1241-341-12--+2+213150%
42010006บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกกดู่---------------------------------0--------
42010007บ้านกำพี้ เมืองเลยกกดู่--4131314141518161------3781-121-23---1-1-2-1-33%
42010008บ้านกกดู่ เมืองเลย--231161251191181261281281161221231244111-15161-1617---1-1-16-1-5%
42010009บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่----31------------------31--111-12-1---1-1-1-50%
42010010บ้านกกทอง เมืองเลยกกทอง--171711617117119119115111191111148111-12131-1415---2-2-13-2-13%
42010011บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกกทอง--1111----41213131------146--221-12-1-+1--2--
42010012บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกกทอง----3151215141----------1951-231-12--+1+1-3150%
42010013เมืองเลย เมืองเลยกุดป่อง------324835893519338932883519------2,05052137781147984--1-2-3-81-3-3%
42010015อนุบาลเลย เมืองเลยกุดป่อง92315651545246625472116196519952055------1,71347146974146772--+2+2-7423%
42010017บ้านก้างปลา เมืองเลยชัยพฤกษ์--131131131191111111141191141131181158111-15161-1415--+1+1-1617%
42010020บ้านหัวฝาย เมืองเลยชัยพฤกษ์1114110151121911114111------679--551-45-1-+1--5--
42010021บ้านห้วยทราย เมืองเลยนาแขม--2411711811118117114116171131141159111-10111-1516---5-5-11-5-31%
42010022บ้านโป่ง เมืองเลยนาแขม191161201191221221151141151------16291-10111-1011-----11--
42010023บ้านนาแขม เมืองเลยนาแขม--18191111151121121191711417181132111-11121-1415---3-3-12-3-20%
42010024บ้านวังยาว เมืองเลยนาแขม--719111113161518161------6581-341-45---1-1-4-1-20%
42010025บ้านนาดินดำ เมืองเลยนาดินดำ------14123120123116124117121122118091-14151-1314--+1+1-1518%
42010026บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยนาดินดำ--181201231231251291251131------17681-891-1011---2-2-9-2-18%
42010027บ้านห้วยม่วง เมืองเลยนาดินดำ317191911411118111181------8091-561-45--+1+1-6120%
42010030บ้านหนองผำ เมืองเลยนาดินดำ--121181131141151201171131------12281-671-89---2-2-7-2-22%
42010031บ้านนาโป่ง เมืองเลยนาโป่ง------14124123124117124114113119117291-13141-1314-----14--
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยนาโป่ง--9111--6131314161--01614291-9101-34--+6+6-106150%
42010033บ้านติ้วน้อย เมืองเลยนาโป่ง--1218117151181121101121111101101125111-14151-1415-----15--
42010035บ้านห้วยโตก เมืองเลยนาโป่ง5161111616131314131------4791-341-34-----4--
42010036บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่ง--61--312171113151------277--221-23-1---1-2-1-33%
42010037บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยนาโป่ง--131121911311011317161------8381-451-56---1-1-5-1-16%
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยนาอ้อ1151718181121716171--014174111-9101-45--+5+5-105100%
42010040บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อ----11----11412131------1151-231-12--+1+1-3150%
42010041บ้านแหล่งควาย เมืองเลยนาอาน--8181711211514181121------7481-451-45-----5--
42010042บ้านไร่ทาม เมืองเลยนาอาน--2141619171314151------4081-121-23---1-1-2-1-33%
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยน้ำสวย--211241181271181181171151191101101197111113151-1516-+1-2-1-15-1-6%
42010047บ้านสูบ เมืองเลยน้ำสวย--221811011011917117122111112171145111-12131-1415---2-2-13-2-13%
42010049บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวย----------313111--------731--11-12---1-1-1-1-50%
42010050บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยน้ำสวย121101711716161614171------7591-451-45-----5--
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยน้ำสวย--81191111181201101151221------12381-9101-89--+1+1-10112%
42010052มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมาน--------2141211131------125--111-12-1---1-1-1-50%
42010053บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยน้ำหมาน--515110191517141121------578--331-34-1---1-3-1-25%
42010055บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยน้ำหมาน5181818111141615171------6291-341-45---1-1-4-1-20%
42010056บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมาน------------212121------63--111-12-1---1-1-1-50%
42010058บ้านน้ำภู เมืองเลยเมือง--141231141201251201281181311351191247111-17181-1516--+2+2-18213%
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมือง---------------------------------0--------
42010060บ้านนาโคก เมืองเลยศรีสองรัก--211251151331371241341271------21681-11121-1011--+1+1-12110%
42010061บ้านปากหมาก เมืองเลยศรีสองรัก--6131415121412121------2881-231-23-----3--
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยศรีสองรัก----41513121413111------2271--11-23---2-2-1-2-66%
42010065บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยเสี้ยว----51--21311121--------135--221-12-1-+1--2--
42010066บ้านเสี้ยว เมืองเลยเสี้ยว--3131514151412141------3081-231-23-----3--
42010067บ้านน้ำคิว เมืองเลยเสี้ยว--61516161915151101--014159101-10111-34--+7+7-117175%
42010068บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยเสี้ยว--81817151711115151------5681-231-34---1-1-3-1-25%
42010069บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยเสี้ยว--4161412161412131------3181-231-23-----3--
42010070บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงท่าสวรรค์--1211111616115131111101141191151132111-15161-1415--+1+1-1617%
42010071บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงท่าสะอาด------------213131------831-121-12-----2--
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงท่าสะอาด--291261291401341381271321241241241327111-17181-1819---1-1-18-1-5%
42010074ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วง24181311321271251191351231------22491110121-1112-+1-1--12--
42010075บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วง--51101171141221151201211------12481-9101-89--+1+1-10112%
42010076บ้านนาดอกคำ นาด้วงนาดอกคำ121191231231231181371361391------23091-9101-1314---4-4-10-4-28%
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงนาดอกคำ--13191161151221181191111141141131164111-13141-1415---1-1-14-1-6%
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงนาดอกคำ51151111715115191201181511018112812--441-1516-1--11-12-4-12-75%
42010079บ้านห้วยตาด นาด้วงนาดอกคำ--221191161271241191211191181331151233111-16171-1516--+1+1-1717%
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานเขาแก้ว--141141718111110181101171131121124111-9101-1415---5-5-10-5-33%
42010081บ้านนาป่าหนาด เชียงคานเขาแก้ว--71716113112161161121------7981-451-45-----5--
42010082บ้านตาดซ้อ เชียงคานเขาแก้ว--217171101711214131------5281-341-34-----4--
42010083บ้านท่าบม เชียงคานเขาแก้ว----3121616111171191------5471-341-34-----4--
42010084บ้านนาเบน เชียงคานเขาแก้ว--6171101511315116131------6581-341-45---1-1-4-1-20%
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานจอมศรี--141141121141201151261181201201131186111-15161-1516-----16--
42010087บ้านหินตั้ง เชียงคานจอมศรี--101913171611319151------6281-341-45---1-1-4-1-20%
42010088บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรี----------------------------11---0--+1+1-11-
42010089บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคาน114111214141113161------2691-231-23-----3--
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน24151256284212731003134412231324------83024113537123639--1-1-2-37-2-5%
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคาน--311311461481441502512471------348101-13141-1516---2-2-14-2-12%
42010094บ้านสงเปือย เชียงคานธาตุ--8113111113115114114115112111191135111-13141-1415---1-1-14-1-6%
42010095บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานธาตุ----------------------------11---0--+1+1-11-
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานธาตุ--617113181131111141101------8281-671-56--+1+1-7117%
42010097บ้านธาตุวิทยา เชียงคานธาตุ--201281221281311171321281------2068--11111-1011-1-+1--11--
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานธาตุ--15171131101141617171------7981-451-45-----5--
42010099บ้านห้วยพอด เชียงคานธาตุ--111617121181101101131------8681-561-56-----6--
42010100บ้านผาพอด เชียงคานธาตุ--6151718191616181------5581-121-34---2-2-2-2-50%
42010101ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานนาซ่าว--611511511311311819171291241171166111-14151-1415-----15--
42010103บ้านโพน เชียงคานนาซ่าว--91811211611219191131------8881-451-56---1-1-5-1-16%
42010104บ้านใหม่ เชียงคานนาซ่าว--71717112181121111711318117110911--14141-67-1-+8+7-147100%
42010105บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าว------5121--114141------1651-231-12--+1+1-3150%
42010106บ้านนาซ่าว เชียงคานนาซ่าว--321291261301291431261291------24481-11121-1213---1-1-12-1-7%
42010107บ้านผาแบ่น เชียงคานบุฮม--7112181141121101121171------9281-561-56-----6--
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานบุฮม--1411017111151211101111819151111111-13141-67--+7+7-147100%
42010109บ้านอุมุง เชียงคานบุฮม--111619111171161111101------818--441-56-1--1-2-4-2-33%
42010110บ้านบุฮม เชียงคานบุฮม--91131161201121171211141------12281-9101-89--+1+1-10112%
42010111บ้านคกเลา เชียงคานบุฮม--514191516110110181------578--331-34-1---1-3-1-25%
42010112เพียงหลวง 18 เชียงคานปากตม--161171141191191171171101------12981-891-910---1-1-9-1-10%
42010113บ้านน้ำพร เชียงคานปากตม--121151151211191171141221121221151184111-15161-1516-----16--
42010114บ้านคกงิ้ว เชียงคานปากตม--4141917151316141------4281-341-34-----4--
42010115บ้านกลาง เชียงคานปากตม--11141218171417151------4881-341-34-----4--
42010116บ้านท่าดีหมี เชียงคานปากตม--5151414171916121------4281-231-34---1-1-3-1-25%
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานหาดทรายขาว11818141131101514181------6191-451-45-----5--
42010118บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานหาดทรายขาว--10161--61101417141------4771-341-34-----4--
42010121บ้านแก่งปลาปก ปากชมชมเจริญ--101161151131181221201251----1114091-9101-1112---2-2-10-2-16%
42010122บ้านห้วยอาลัย ปากชมชมเจริญ--11151111171171271201121111121181161111-14151-1415-----15--
42010123บ้านชมน้อย ปากชมชมเจริญ--71101816191515131------5381-341-34-----4--
42010124ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมชมเจริญ--71131211171121261191171111161111170111-14151-1516---1-1-15-1-6%
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมเชียงกลม--532562772862592862752562------548161-2324112527--1-2-3-24-3-11%
42010126บ้านปางคอม ปากชมเชียงกลม--171231121121191211181171------1398--991-910-1---1-9-1-10%
42010127บ้านโพนทอง ปากชมเชียงกลม--61818112113171141121------8081-451-45-----5--
42010128บ้านคอนสา ปากชมเชียงกลม--191211121251241361261131------17681-10111-1011-----11--
42010129บ้านห้วยนา ปากชมเชียงกลม--1318112116110115191141------9781-561-56-----6--
42010130บ้านห้วยผักกูด ปากชมเชียงกลม--7141514141719141------4481-121-34---2-2-2-2-50%
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชม--71519111181714151------5681-341-34-----4--
42010132ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชม--733622542702702762702682------54317112426112325--+1+1-2614%
42010133บ้านนาค้อ ปากชมปากชม--251331281431271331291351281291261336111-15161-1819---3-3-16-3-15%
42010134บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชม--5111213161714191------3781-121-23---1-1-2-1-33%
42010135บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม--6151717171713161------488--221-34-1--1-2-2-2-50%
42010136บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมห้วยบ่อซืน--2013111813511912011712017118112121711--14141-1617-1--2-3-14-3-17%
42010137บ้านวังผา ปากชมห้วยบ่อซืน--81111121161111171121151------10281-781-67--+1+1-8115%
42010138บ้านเลิง ปากชมห้วยบ่อซืน--318110113114114161131------8181-451-56---1-1-5-1-16%
42010139บ้านสงาว ปากชมห้วยพิชัย--211161131231231161191161171141131191112-14161-1516+1--1--16--
42010140บ้านปากเนียม ปากชมห้วยพิชัย--6151317181713111------408--221-23-1---1-2-1-33%
42010141บ้านปากปัด ปากชมห้วยพิชัย--6171711011111116171------6581-451-45-----5--
42010142บ้านห้วยพิชัย ปากชมห้วยพิชัย--241201351231291211211321261241181273111-14151-1617---2-2-15-2-11%
42010143บ้านห้วยหินขาว ปากชมห้วยพิชัย--1911511712411311617181------11981-671-67-----7--
42010144บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมหาดคัมภีร์--51911411111116151111------7281-451-45-----5--
42010145บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมหาดคัมภีร์--71917113161819151------6481-451-45-----5--
42010146บ้านนาโม้ ปากชมหาดคัมภีร์--8141618191718161------5681-561-34--+2+2-6250%
42010147บ้านคกเว้า ปากชมหาดคัมภีร์--1111--1141311121------137--221-12-1-+1--2--
42010148บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมหาดคัมภีร์--271191221231111151241201351331291258111-15161-1516-----16--
42010260บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่โคกใหญ่--11110131101151181131111141151101130111-14151-1415-----15--
42010261บ้านร่องไผ่ ท่าลี่โคกใหญ่314171519171311171------4691-451-34--+1+114--
42010262บ้านบวกอ่าง ท่าลี่โคกใหญ่9171914191711219171------7391-341-45---1-1-4-1-20%
42010263บ้านห้วยไค้ ท่าลี่โคกใหญ่--71101316161313161------4481-231-34---1-1-3-1-25%
42010264บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่111131111251201281271111141201241181222121-16171-1617-----17--
42010265บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่--51--2131512141--------2161-121-23---1-1-2-1-33%
42010267บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่--11--21--21112131------1161-121-12-----2--
42010268บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่--101171782862852882692602------49314112123112426---3-3-23-3-11%
42010270บ้านห้วยด้าย ท่าลี่น้ำแคม--4151616131514161------3981-341-23--+1+1-4134%
42010271บ้านน้ำแคม ท่าลี่น้ำแคม221221171231311321241191221371221211292121-17181-1718-----18--
42010272บ้านปากยาง ท่าลี่น้ำแคม--8151111131231101121131------9581-451-56---1-1-5-1-16%
42010273บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูน----------------------------11---0--+1+1-11-
42010274บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่น้ำทูน----11315161111111------187--221-12-1-+1--2--
42010275บ้านน้ำมี ท่าลี่น้ำทูน--7131814111312151------3381-231-23-----3--
42010276บ้านหนองบง ท่าลี่น้ำทูน--8131316181711181------4481-341-34-----4--
42010278บ้านเมี่ยง ท่าลี่หนองผือ6116112113115191241221141------13191-781-910---2-2-8-2-20%
42010279ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่หนองผือ--271251321271271231331251251261271297111-14151-1617---2-2-15-2-11%
42010280บ้านขอนแก่น ท่าลี่หนองผือ--31417121414151121------4181-341-34-----4--
42010281บ้านหนองผือ ท่าลี่หนองผือ311141--3151312181------2981-231-23-----3--
42010284บ้านหนองปกติ ท่าลี่อาฮี6171121111151911217191------8891-561-56-----6--
42010286บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่อาฮี--7121717181413161------4481-341-34-----4--
42010287ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่อาฮี1121--91917161131512111714194111-671-56--+1+1-7117%
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07