ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านลาดค้อ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 20 ม.ค.2564
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100065200691042520069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลาดค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)banladkor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านลาดค้อ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870224ladkor@loei1.go.thladkor.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5755348
Longitude
101.5839635
Tabe 3
Tab 5