ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผากลางดง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 20 ม.ค.2564
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100955202221042520222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผากลางดง
ชื่อ (อังกฤษ)banpagangdong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านผากลางดง
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
songpueay@loei1.go.thsongpueay.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.68471118
Longitude
101.8111511
Tabe 3
Tab 5