ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาด้วง 9 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ 2โนนสวาทท่าสวรรค์นาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042072673thasawan@loei1.go.ththasawan.loei1.go.th
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี #เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น3น้ำสวยภักดีท่าสะอาดนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 0878150835namsuoypakdee@loei1.go.thnamsuoypakdee.loei1.go.th
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 1ท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042887980cc-thasaad@loei1.go.thcc-thasaad.loei1.go.th
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง 3นาด้วงนาด้วงนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042887109cc-bannaduang@loei1.go.thcc-bannaduang.loei1.go.th
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธี 5แก้วเมธีนาด้วงนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042887568kaewmathee@loei1.go.thkaewmathee.loei1.go.th
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ 5พะเนียงนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042870161nadockum@loei1.go.thnadockum.loei1.go.th
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 6น้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042870187ns-huaypladuk@loei1.go.thns-huaypladuk.loei1.go.th
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น 3โพนสว่างนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042870215psw-wungyen@loei1.go.thpsw-wungyen.loei1.go.th
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด 17ห้วยตาดใต้นาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042039270huaytad@loei1.go.thhuaytad.loei1.go.th


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
420100015200631042520063 บ้านท่าเปิบกกดู่เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100025200641042520064 บ้านโป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อกกดู่เมืองเลย20 ม.ค.2564
420100185200031042520003 บ้านนาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100195200061042520006 บ้านท่าข้ามโพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100285200331042520033 บ้านหนองนาทรายนาดินดำเมืองเลย9 เม.ย.2562
420100295200341042520034 บ้านทรัพย์มงคลนาดินดำเมืองเลย28 พ.ย.2560
420100385200221042520022 บ้านโพนนาอ้อเมืองเลย26 พ.ย.2562
420100625200191042520019 บ้านท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100855202151042520215 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141เขาแก้วเชียงคาน6 ธ.ค.2561
420100905202031042520203 บ้านโนนสว่างเชียงคานเชียงคาน28 พ.ย.2560
420100955202221042520222 บ้านผากลางดงธาตุเชียงคาน20 ม.ค.2564
420101195202331042520233 บ้านสาระแพหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420101205202341042520234 บ้านหัวแก่งหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420102775202531042520253 บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่26 พ.ย.2562
420102825202601042520260 บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่5 ส.ค.2562
420102835202501042520250 บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่6 ธ.ค.2561
420102855202521042520252 บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่26 พ.ย.2562