ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 6 ธ.ค.2561
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100855202151042520215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141
ชื่อ (อังกฤษ)banwangabchangmittapabtee141
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังอาบช้าง
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Latitude
17.8052625
Longitude
101.7465653

0

เพศชาย
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 261
0 /0%
เพศหญิง
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 269
0 /0%
ตำแหน่ง
ครู1 /100%
วิทยฐานะ
1 /100%
วุฒิการศึกษา
1 /100%
นาง ศิวารัตน์ วรินทรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ