ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านหัวแก่ง

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 5 ส.ค.2562
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101205202341042520234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวแก่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuagang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวแก่ง
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Latitude
17.734462
Longitude
101.682072

0

เพศชาย
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 261
0 /0%
เพศหญิง
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 269
0 /0%
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ