ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านน้ำพาน

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 6 ธ.ค.2561
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102835202501042520250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพาน
ชื่อ (อังกฤษ)bannampan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำพาน
ตำบลอาฮี
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Latitude
17.6633804
Longitude
101.3540176

0

เพศชาย
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 261
0 /0%
เพศหญิง
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 269
0 /0%
ตำแหน่ง
ครู1 /100%
วิทยฐานะ
1 /100%
วุฒิการศึกษา
1 /100%
นาง จิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ