โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 11921405
อนุบาล 230126656737
อนุบาล 326624751336
ระดับปฐมวัย5865341,12078
ประถมศึกษาปีที่ 131329761038
ประถมศึกษาปีที่ 232635067641
ประถมศึกษาปีที่ 335732067739
ประถมศึกษาปีที่ 434832667439
ประถมศึกษาปีที่ 534632066639
ประถมศึกษาปีที่ 635431166539
ระดับประถมศึกษา2,0441,9243,968235
มัธยมศึกษาปีที่ 136625562135
มัธยมศึกษาปีที่ 232728861538
มัธยมศึกษาปีที่ 328225053239
มัธยมศีกษาตอนต้น9757931,768112
รวมทั้งสิ้น3,6053,2516,856425


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
420100085200571042520057 บ้านกกดู่ กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --211151362271191171261271261142622115119156323411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100105200511042520051 บ้านกกทอง กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --17171242161711811811911519369110110129314611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100175200021042520002 บ้านก้างปลา ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --11113124214119111110116117187613114118145315611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100215200601042520060 บ้านห้วยทราย นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --221161382181111811711411618461417110131315311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100235200581042520058 บ้านนาแขม นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --1819127212115111113119171776911518132313611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย --------14123120123116125112161911512215631779ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --------14125122125117125112861311511914731759ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --9111102--6131313161215--316192409ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อย นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --13181212171511811211011217461011219131312611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 1151711338191111816171496--91411327511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย --22125147218128121121118115112168120111139320711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100475200381042520038 บ้านสูบ น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย --22181302101101201711812218761111117129314611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100585200051042520005 บ้านน้ำภู เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --131231362151211261201311231136635130118183325511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --5151102616191415191396--3141725610ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --12111123216151151311219160620114115149313211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --301261562321412361381261331206724124121169333112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --1418122216116122117118110199614114112140316111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 51151812837151101912011816961015110125312212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด นาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --241201442161271231181211201125632118115165323411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --15113128271811111018110154613118112143312511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --111141252111131191151241181100620120113153317811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100945202211042520221 บ้านสงเปือย ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --911312221411311511411411618661111118130313811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --61151212151131131181917175626129117172316811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101045202061042520206 บ้านใหม่ นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --717114281121811311511116768113117138311911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --141101242711014121110111163691815122310911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --91131222151211191171151221109622113115150318111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปก ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --1011712721611111812112012411106----11111389ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --10151152111171161281201121104612111119142316111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --141151292211161151251171171111617111112140318011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101335203061042520306 บ้านนาค้อ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --251331582281442281331291351197728127126181333612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --19130149217135118118117120112561815112135320911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101395203281042520328 บ้านสงาว ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --211161372141221221161191161109615117113145319111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --241201442361231291221201341164625126118169327711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --261191452221231111161241201116633136129198325911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --1111012123110115119113111171615114110139313111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102645202421042520242 บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 111131111353251201281261101131122622120117159321612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 221221181623221311331241191221151621137121179329212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --261241502331261281201331261166626125126177329311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1121--3291101616114151506171201314039311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07