ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2710171
อนุบาล 31310231
รวม202040 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1102121
ประถมศึกษาปีที่ 285131
ประถมศึกษาปีที่ 3118191
ประถมศึกษาปีที่ 4147211
ประถมศึกษาปีที่ 599181
ประถมศึกษาปีที่ 6135181
รวม6536101 -136
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8556141 -68