แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน กกดู่เมืองเลย24.3
42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก กกดู่เมืองเลย15.9
42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ กกดู่เมืองเลย20.6
42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ กกดู่เมืองเลย14.7
42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย กกดู่เมืองเลย16.9
42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง กกทองเมืองเลย30.6
42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง กกทองเมืองเลย24.6
42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กกทองเมืองเลย33.7
42010013 โรงเรียนเมืองเลย กุดป่องเมืองเลย8.2
42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย กุดป่องเมืองเลย7.5
42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา ชัยพฤกษ์เมืองเลย4.4
42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลย6.7
42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาแขมเมืองเลย20.4
42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง นาแขมเมืองเลย19.3
42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม นาแขมเมืองเลย18.9
42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว นาแขมเมืองเลย23.8
42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ นาดินดำเมืองเลย19.9
42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ นาดินดำเมืองเลย21.7
42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นาดินดำเมืองเลย21.2
42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ นาดินดำเมืองเลย25.1
42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง นาโป่งเมืองเลย18.5
42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่งเมืองเลย16.5
42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย นาโป่งเมืองเลย21.6
42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก นาโป่งเมืองเลย16.6
42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง นาโป่งเมืองเลย17.9
42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม นาโป่งเมืองเลย26.9
42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย3
42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว นาอ้อเมืองเลย6.6
42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย นาอานเมืองเลย12.2
42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลย14.9
42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา น้ำสวยเมืองเลย17.7
42010047 โรงเรียนบ้านสูบ น้ำสวยเมืองเลย30.1
42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว น้ำสวยเมืองเลย25.1
42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ น้ำสวยเมืองเลย19.8
42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ น้ำหมานเมืองเลย15.6
42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลย14.8
42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด น้ำหมานเมืองเลย14.6
42010056 โรงเรียนบ้านส้าน น้ำหมานเมืองเลย16.6
42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู เมืองเมืองเลย3.1
42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก ศรีสองรักเมืองเลย5.3
42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก ศรีสองรักเมืองเลย12.6
42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน ศรีสองรักเมืองเลย15.3
42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง เสี้ยวเมืองเลย22.1
42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว เสี้ยวเมืองเลย18.8
42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว เสี้ยวเมืองเลย22.8
42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ เสี้ยวเมืองเลย26.3
42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย14.3
42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์นาด้วง32.3
42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี ท่าสะอาดนาด้วง36.7
42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาดนาด้วง32.9
42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วง41.5
42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วง36.7
42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ นาดอกคำนาด้วง45.1
42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาดอกคำนาด้วง53.1
42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น นาดอกคำนาด้วง33.4
42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด นาดอกคำนาด้วง27.9
42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้วเชียงคาน36.7
42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคาน32.1
42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ เขาแก้วเชียงคาน43
42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม เขาแก้วเชียงคาน31.5
42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน เขาแก้วเชียงคาน33.4
42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรีเชียงคาน26.7
42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง จอมศรีเชียงคาน28.7
42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ จอมศรีเชียงคาน26.2
42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด เชียงคานเชียงคาน50.1
42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน42.5
42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานเชียงคาน43.4
42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย ธาตุเชียงคาน31.8
42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุเชียงคาน19.2
42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ธาตุเชียงคาน22.3
42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคาน24.3
42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด ธาตุเชียงคาน23.3
42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด ธาตุเชียงคาน27.8
42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน นาซ่าวเชียงคาน36.6
42010103 โรงเรียนบ้านโพน นาซ่าวเชียงคาน40.1
42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ นาซ่าวเชียงคาน34
42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ นาซ่าวเชียงคาน32
42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว นาซ่าวเชียงคาน34.4
42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น บุฮมเชียงคาน50.3
42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮมเชียงคาน62.4
42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง บุฮมเชียงคาน58.1
42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม บุฮมเชียงคาน53.3
42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา บุฮมเชียงคาน61.3
42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 ปากตมเชียงคาน38.3
42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร ปากตมเชียงคาน36.6
42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว ปากตมเชียงคาน45.6
42010115 โรงเรียนบ้านกลาง ปากตมเชียงคาน46.8
42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี ปากตมเชียงคาน41.9
42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคาน28.6
42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาวเชียงคาน33.8
42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ชมเจริญปากชม61.1
42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ชมเจริญปากชม52.3
42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย ชมเจริญปากชม46.5
42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ชมเจริญปากชม48.8
42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม เชียงกลมปากชม57
42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม เชียงกลมปากชม62.8
42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง เชียงกลมปากชม63.1
42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา เชียงกลมปากชม67.9
42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา เชียงกลมปากชม70.4
42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด เชียงกลมปากชม67.9
42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชม78
42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชม83
42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ ปากชมปากชม77.9
42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชม72.3
42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ ปากชมปากชม78.4
42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืนปากชม62.6
42010137 โรงเรียนบ้านวังผา ห้วยบ่อซืนปากชม60.1
42010138 โรงเรียนบ้านเลิง ห้วยบ่อซืนปากชม68.6
42010139 โรงเรียนบ้านสงาว ห้วยพิชัยปากชม92.3
42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม ห้วยพิชัยปากชม89.7
42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด ห้วยพิชัยปากชม87
42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ห้วยพิชัยปากชม80.8
42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัยปากชม76.1
42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ หาดคัมภีร์ปากชม102
42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง หาดคัมภีร์ปากชม100
42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ปากชม104
42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า หาดคัมภีร์ปากชม108
42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม หาดคัมภีร์ปากชม112
42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ท่าลี่29
42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ท่าลี่28.6
42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่33.4
42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ท่าลี่36.9
42010264 โรงเรียนบ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่46.1
42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่50
42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่56
42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่39.4
42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย น้ำแคมท่าลี่32.9
42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม น้ำแคมท่าลี่32.5
42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง น้ำแคมท่าลี่28.6
42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ น้ำทูนท่าลี่71.3
42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี น้ำทูนท่าลี่82.6
42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่ึ77.3
42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง หนองผือท่าลี่40.5
42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือท่าลี่47.8
42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่45.1
42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือท่าลี่49.4
42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่54.6
42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง อาฮีท่าลี่49.3
42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่49.2
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT