ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
256152.96 (พอใช้) 52.9648.17 (พอใช้) 48.1747.30 (พอใช้) 47.3049.48 (พอใช้) 49.48
256241.15 (พอใช้) -11.8140.14 (พอใช้) -8.03-40.64 (พอใช้) -8.84
256345.18 (พอใช้) 4.0338.25 (พอใช้) -1.89-41.71 (พอใช้) 1.07
256452.16 (ดี) 6.9845.92 (พอใช้) 7.67-49.03 (ดี) 7.32
256552.38 (ดี) 0.2244.74 (พอใช้) -1.18-48.56 (ดี) -0.47
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2023.1.KAOPUNHOT