เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยhttps://paithon.loei1.go.thpaithon@loei1.go.th
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยhttps://hueilek.loei1.go.thhueilek@loei1.go.th
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยhttps://khumpee.loei1.go.thkhumpee@loei1.go.th
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยhttps://kokdu.loei1.go.thkokdu@loei1.go.th
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยhttps://huaiwai.loei1.go.thhuaiwai@loei1.go.th
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยhttps://kokthong.loei1.go.thkokthong@loei1.go.th
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยhttps://huaykrating.loei1.go.thhuaykrating@loei1.go.th
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยhttps://suankluay.loei1.go.thsuankluay@loei1.go.th
42010013 เมืองเลย เมืองเลยhttps://muangloei.ac.thmuangloei@loei1.go.th
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยhttps://anubanloei.loei1.go.thanubanloei@loei1.go.th
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยhttps://kangpla.loei1.go.thkangpla@loei1.go.th
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยhttps://huafai.loei1.go.thhuafai@loei1.go.th
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยhttps://huaysai.loei1.go.thhuaysai@loei1.go.th
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยhttps://banpong.loei1.go.thbanpong@loei1.go.th
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยhttps://nakham.loei1.go.thnakham@loei1.go.th
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยhttps://wangyauw.loei1.go.thwangyauw@loei1.go.th
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยhttps://nadindam.loei1.go.thnadindam@loei1.go.th
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยhttps://nongyasai.loei1.go.thnongyasai@loei1.go.th
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยhttps://huaimuang.loei1.go.thhuaimuang@loei1.go.th
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยhttps://nongphum.loei1.go.thnongphum@loei1.go.th
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยhttps://napong.loei1.go.thnapong@loei1.go.th
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยhttps://nongbon.loei1.go.thnongbon@loei1.go.th
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยhttps://tewnoi.loei1.go.thtewnoi@loei1.go.th
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยhttps://huaitok.loei1.go.thhuaitok@loei1.go.th
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยhttps://kokchumsang.loei1.go.thkokchumsang@loei1.go.th
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยhttps://pakhawlam.loei1.go.thpakhawlam@loei1.go.th
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยhttps://cc-bannao.loei1.go.thcc-bannao@loei1.go.th
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยhttps://tamanow.loei1.go.thtamanow@loei1.go.th
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยhttps://langkwai.loei1.go.thlangkwai@loei1.go.th
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยhttps://raitam.loei1.go.thraitam@loei1.go.th
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยhttps://phiasumpu.loei1.go.thphiasumpu@loei1.go.th
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยhttps://bansoob.loei1.go.thbansoob@loei1.go.th
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยhttps://nongdokbua.loei1.go.thnongdokbua@loei1.go.th
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยhttps://sa-adlainua.loei1.go.thsa-adlainua@loei1.go.th
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยhttps://mano.loei1.go.thmano@loei1.go.th
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยhttps://huayluongsai.loei1.go.thhuayluongsai@loei1.go.th
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยhttps://huayseesead.loei1.go.thhuayseesead@loei1.go.th
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยhttps://bansan.loei1.go.thbansan@loei1.go.th
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยhttps://namphu.loei1.go.thnamphu@loei1.go.th
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยhttps://nakhok.loei1.go.thnakhok@loei1.go.th
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยhttps://pakmak.loei1.go.thpakmak@loei1.go.th
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยhttps://tawangcan.loei1.go.thtawangcan@loei1.go.th
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยhttps://ponpadang.loei1.go.thponpadang@loei1.go.th
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยhttps://banseaw.loei1.go.thbanseaw@loei1.go.th
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยhttps://namkiw.loei1.go.thnamkiw@loei1.go.th
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยhttps://phusawan.loei1.go.thphusawan@loei1.go.th
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยhttps://koraiyai.loei1.go.thkoraiyai@loei1.go.th
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงhttps://thasawan.loei1.go.ththasawan@loei1.go.th
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงhttps://namsuoypakdee.loei1.go.thnamsuoypakdee@loei1.go.th
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงhttps://cc-thasaad.loei1.go.thcc-thasaad@loei1.go.th
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงhttps://cc-bannaduang.loei1.go.thcc-bannaduang@loei1.go.th
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงhttps://kaewmathee.loei1.go.thkaewmathee@loei1.go.th
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงhttps://nadockum.loei1.go.thnadockum@loei1.go.th
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงhttps://ns-huaypladuk.loei1.go.thns-huaypladuk@loei1.go.th
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงhttps://psw-wungyen.loei1.go.thpsw-wungyen@loei1.go.th
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงhttps://huaytad.loei1.go.thhuaytad@loei1.go.th
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานhttps://cc-bansok.loei1.go.thcc-bansok@loei1.go.th
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานhttps://napanard.loei1.go.thnapanard@loei1.go.th
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานhttps://thadsho.loei1.go.ththadsho@loei1.go.th
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานhttps://thabom.loei1.go.ththabom@loei1.go.th
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานhttps://naben.loei1.go.thnaben@loei1.go.th
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานhttps://nasee.loei1.go.thnasee@loei1.go.th
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานhttps://hintang.loei1.go.thhintang@loei1.go.th
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานhttps://sansumranl.loei1.go.thsansumranl@loei1.go.th
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานhttps://khokmat.loei1.go.thkhokmat@loei1.go.th
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานhttps://anubanchiangkhan.loei1.go.thanubanchiangkhan@loei1.go.th
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานhttps://wichitwittaya.loei1.go.thwichitwittaya@loei1.go.th
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานhttps://bansongpueay.loei1.go.thbansongpueay@loei1.go.th
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานhttps://thairath96.loei1.go.ththairath96@loei1.go.th
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานhttps://thatvittaya.loei1.go.ththatvittaya@loei1.go.th
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานhttps://hnp.loei1.go.thhnp@loei1.go.th
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานhttps://hauypod.loei1.go.thhauypod@loei1.go.th
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานhttps://banphapod.loei1.go.thbanphapod@loei1.go.th
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานhttps://cc-bannabon.loei1.go.thcc-bannabon@loei1.go.th
42010103 บ้านโพน เชียงคานhttps://banpon.loei1.go.thbanpon@loei1.go.th
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานhttps://banmai.loei1.go.thbanmai@loei1.go.th
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานhttps://kaengmee.loei1.go.thkaengmee@loei1.go.th
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานhttps://nasao.loei1.go.thnasao@loei1.go.th
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานhttps://paban.loei1.go.thpaban@loei1.go.th
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานhttps://hs-khoklaotai.loei1.go.thhs-khoklaotai@loei1.go.th
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานhttps://umoong.loei1.go.thumoong@loei1.go.th
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานhttps://buhom.loei1.go.thbuhom@loei1.go.th
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานhttps://khoklao.loei1.go.thkhoklao@loei1.go.th
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานhttps://peangluang18.loei1.go.thpeangluang18@loei1.go.th
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานhttps://numporn.loei1.go.thnumporn@loei1.go.th
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานhttps://kokngui.loei1.go.thkokngui@loei1.go.th
42010115 บ้านกลาง เชียงคานhttps://banklang.loei1.go.thbanklang@loei1.go.th
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานhttps://thadeemee.loei1.go.ththadeemee@loei1.go.th
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานhttps://huayseeda.loei1.go.thhuayseeda@loei1.go.th
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานhttps://hadsaykaow.loei1.go.thhadsaykaow@loei1.go.th
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมhttps://kheangplapok.loei1.go.thkheangplapok@loei1.go.th
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมhttps://huayalai.loei1.go.thhuayalai@loei1.go.th
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมhttps://chomnioe.loei1.go.thchomnioe@loei1.go.th
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมhttps://romklao.loei1.go.thromklao@loei1.go.th
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมhttps://cc-banchiangklom.loei1.go.thcc-banchiangklom@loei1.go.th
42010126 บ้านปางคอม ปากชมhttps://pangcom.loei1.go.thpangcom@loei1.go.th
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมhttps://pontong.loei1.go.thpontong@loei1.go.th
42010128 บ้านคอนสา ปากชมhttps://konsa.loei1.go.thkonsa@loei1.go.th
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมhttps://huayna.loei1.go.thhuayna@loei1.go.th
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมhttps://huaiphakkud.loei1.go.thhuaiphakkud@loei1.go.th
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมhttps://chakkapong.loei1.go.thchakkapong@loei1.go.th
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมhttps://cc-banpakchum.loei1.go.thcc-banpakchum@loei1.go.th
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมhttps://nakho.loei1.go.thnakho@loei1.go.th
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมhttps://hatbai.loei1.go.thhatbai@loei1.go.th
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมhttps://kokpai.loei1.go.thkokpai@loei1.go.th
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมhttps://houyboseun.loei1.go.thhouyboseun@loei1.go.th
42010137 บ้านวังผา ปากชมhttps://wangpha.loei1.go.thwangpha@loei1.go.th
42010138 บ้านเลิง ปากชมhttps://leong.loei1.go.thleong@loei1.go.th
42010139 บ้านสงาว ปากชมhttps://sangao.loei1.go.thsangao@loei1.go.th
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมhttps://pakniam.loei1.go.thpakniam@loei1.go.th
42010141 บ้านปากปัด ปากชมhttps://pakpad.loei1.go.thpakpad@loei1.go.th
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมhttps://huaypichai.loei1.go.thhuaypichai@loei1.go.th
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมhttps://huaihinkhao.loei1.go.thhuaihinkhao@loei1.go.th
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมhttps://hadcomepee.loei1.go.thhadcomepee@loei1.go.th
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมhttps://phakmang.loei1.go.thphakmang@loei1.go.th
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมhttps://namo.loei1.go.thnamo@loei1.go.th
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมhttps://kokwao.loei1.go.thkokwao@loei1.go.th
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมhttps://hk-huayhaim.loei1.go.thhk-huayhaim@loei1.go.th
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่https://khokyai.loei1.go.thkhokyai@loei1.go.th
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่https://rongphai.loei1.go.throngphai@loei1.go.th
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่https://buagang.loei1.go.thbuagang@loei1.go.th
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่https://banhuaikhai.loei1.go.thbanhuaikhai@loei1.go.th
42010264 บ้านยาง ท่าลี่https://banyang.loei1.go.thbanyang@loei1.go.th
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่https://wangkham.loei1.go.thwangkham@loei1.go.th
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่https://numkathom.loei1.go.thnumkathom@loei1.go.th
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่https://banthali.loei1.go.thbanthali@loei1.go.th
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่https://huaidai.loei1.go.thhuaidai@loei1.go.th
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่https://namkham.loei1.go.thnamkham@loei1.go.th
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่https://pakyang.loei1.go.thpakyang@loei1.go.th
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่https://huaydue.loei1.go.thhuaydue@loei1.go.th
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่https://nammee.loei1.go.thnammee@loei1.go.th
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่https://nongbong.loei1.go.thnongbong@loei1.go.th
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่https://banmiang.loei1.go.thbanmiang@loei1.go.th
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่https://cc-banpakhuai.loei1.go.thcc-banpakhuai@loei1.go.th
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่https://khonkaen.loei1.go.thkhonkaen@loei1.go.th
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่https://nongpue.loei1.go.thnongpue@loei1.go.th
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่https://nongpokkati.loei1.go.thnongpokkati@loei1.go.th
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่https://nakrasang.loei1.go.thnakrasang@loei1.go.th
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่https://cc-banahi.loei1.go.thcc-banahi@loei1.go.th