เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
42010003 บ้านไผ่โทน banpaithonเมืองเลยpaithon.loei1.go.thpaithon@loei1.go.th
42010004 บ้านห้วยเหล็ก banhueilekเมืองเลยhueilek.loei1.go.thhueilek@loei1.go.th
42010007 บ้านกำพี้ bankhumpeeเมืองเลยkhumpee.loei1.go.thkhumpee@loei1.go.th
42010008 บ้านกกดู่ bankokduเมืองเลยkokdu.loei1.go.thkokdu@loei1.go.th
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
banhuaiwaiเมืองเลยhuaiwai.loei1.go.thhuaiwai@loei1.go.th
42010010 บ้านกกทอง bankokthongเมืองเลยkokthong.loei1.go.thkokthong@loei1.go.th
42010011 บ้านห้วยกระทิง banhuaykratingเมืองเลยhuaykrating.loei1.go.thhuaykrating@loei1.go.th
42010012 บ้านสวนกล้วย bansuankluayเมืองเลยsuankluay.loei1.go.thsuankluay@loei1.go.th
42010013 เมืองเลย muangloeiเมืองเลยmuangloei.ac.thmuangloei@loei1.go.th
42010015 อนุบาลเลย anubanloeiเมืองเลยanubanloei.loei1.go.thanubanloei@loei1.go.th
42010017 บ้านก้างปลา bankangplaเมืองเลยkangpla.loei1.go.thkangpla@loei1.go.th
42010020 บ้านหัวฝาย banhuafaiเมืองเลยhuafai.loei1.go.thhuafai@loei1.go.th
42010021 บ้านห้วยทราย banhuaysaiเมืองเลยhuaysai.loei1.go.thhuaysai@loei1.go.th
42010022 บ้านโป่ง banpongschoolเมืองเลยbanpong.loei1.go.thbanpong@loei1.go.th
42010023 บ้านนาแขม bannakhamเมืองเลยnakham.loei1.go.thnakham@loei1.go.th
42010024 บ้านวังยาว banwangyauwเมืองเลยwangyauw.loei1.go.thwangyauw@loei1.go.th
42010025 บ้านนาดินดำ bannadindamเมืองเลยnadindam.loei1.go.thnadindam@loei1.go.th
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ bannongyasaiเมืองเลยnongyasai.loei1.go.thnongyasai@loei1.go.th
42010027 บ้านห้วยม่วง banhuaimuangเมืองเลยhuaimuang.loei1.go.thhuaimuang@loei1.go.th
42010030 บ้านหนองผำ bannongphumเมืองเลยnongphum.loei1.go.thnongphum@loei1.go.th
42010031 บ้านนาโป่ง bannapongเมืองเลยnapong.loei1.go.thnapong@loei1.go.th
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน bankhonkaennongbonเมืองเลยnongbon.loei1.go.thnongbon@loei1.go.th
42010033 บ้านติ้วน้อย bantuinoiเมืองเลยtewnoi.loei1.go.thtewnoi@loei1.go.th
42010035 บ้านห้วยโตก banhuai-tokschoolเมืองเลยhuaitok.loei1.go.thhuaitok@loei1.go.th
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
bankokchumsangschoolเมืองเลยkokchumsang.loei1.go.thkokchumsang@loei1.go.th
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม banpakhawlamเมืองเลยpakhawlam.loei1.go.thpakhawlam@loei1.go.th
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ chumchonbanna-oเมืองเลยcc-bannao.loei1.go.thcc-bannao@loei1.go.th
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
bantamanowเมืองเลยtamanow.loei1.go.thtamanow@loei1.go.th
42010041 บ้านแหล่งควาย banlangkwaischoolเมืองเลยlangkwai.loei1.go.thlangkwai@loei1.go.th
42010042 บ้านไร่ทาม banraitamเมืองเลยraitam.loei1.go.thraitam@loei1.go.th
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา banphiasompuwitayaเมืองเลยphiasumpu.loei1.go.thphiasumpu@loei1.go.th
42010047 บ้านสูบ bansoobเมืองเลยbansoob.loei1.go.thbansoob@loei1.go.th
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
banwungkanเมืองเลยwungkan.loei1.go.thwungkan@loei1.go.th
42010050 บ้านหนองดอกบัว bannongdokbuaเมืองเลยnongdokbua.loei1.go.thnongdokbua@loei1.go.th
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ bansa-adlainuaเมืองเลยsa-adlainua.loei1.go.thsa-adlainua@loei1.go.th
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
manoburejbumrungkarnเมืองเลยmano.loei1.go.thmano@loei1.go.th
42010053 บ้านห้วยลวงไซ banhuayluongsaischoolเมืองเลยhuayluongsai.loei1.go.thhuayluongsai@loei1.go.th
42010055 บ้านห้วยสีเสียด banhuayseeseadเมืองเลยhuayseesead.loei1.go.thhuayseesead@loei1.go.th
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
bansanเมืองเลยbansan.loei1.go.thbansan@loei1.go.th
42010058 บ้านน้ำภู bannamphuเมืองเลยnamphu.loei1.go.thnamphu@loei1.go.th
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
chumchonbankomnatphetเมืองเลยcc-kamnoetphet.loei1.go.thcc-kamnoetphet@loei1.go.th
42010060 บ้านนาโคก bannakhokเมืองเลยnakhok.loei1.go.thnakhok@loei1.go.th
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
banpakmakเมืองเลยpakmak.loei1.go.thpakmak@loei1.go.th
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
banwangpongtawangcanเมืองเลยhttps://tawangcan.loei1.go.thtawangcan@loei1.go.th
42010065 บ้านโพนป่าแดง banponpadangเมืองเลยponpadang.loei1.go.thponpadang@loei1.go.th
42010066 บ้านเสี้ยว banseawschoolเมืองเลยbanseaw.loei1.go.thbanseaw@loei1.go.th
42010067 บ้านน้ำคิว bannamkiwเมืองเลยnamkiw.loei1.go.thnamkiw@loei1.go.th
42010068 บ้านภูสวรรค์ banphusawanเมืองเลยphusawan.loei1.go.thphusawan@loei1.go.th
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ bankoraiyaiเมืองเลยkoraiyai.loei1.go.thkoraiyai@loei1.go.th
42010070 บ้านท่าสวรรค์ banthasawanนาด้วงthasawan.loei1.go.ththasawan@loei1.go.th
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
bannamsuoypakdeesehoolนาด้วงnamsuoypakdee.loei1.go.thnamsuoypakdee@loei1.go.th
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด chumchonbanthasa_adนาด้วงcc-thasaad.loei1.go.thcc-thasaad@loei1.go.th
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง chumchonbannaduangนาด้วงcc-bannaduang.loei1.go.thcc-bannaduang@loei1.go.th
42010075 บ้านแก้วเมธี bankaewmatheeนาด้วงkaewmathee.loei1.go.thkaewmathee@loei1.go.th
42010076 บ้านนาดอกคำ bannadockumนาด้วงnadockum.loei1.go.thnadockum@loei1.go.th
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก bannumsuayhuaypladukนาด้วงns-huaypladuk.loei1.go.thns-huaypladuk@loei1.go.th
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น banphonsawangwungyanนาด้วงpsw-wungyen.loei1.go.thpsw-wungyen@loei1.go.th
42010079 บ้านห้วยตาด banhuaytadนาด้วงhuaytad.loei1.go.thhuaytad@loei1.go.th
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร chomchonbansokwitayakanเชียงคานcc-bansok.loei1.go.thcc-bansok@loei1.go.th
42010081 บ้านนาป่าหนาด bannapanardเชียงคานnapanard.loei1.go.thnapanard@loei1.go.th
42010082 บ้านตาดซ้อ banthadshoเชียงคานthadsho.loei1.go.ththadsho@loei1.go.th
42010083 บ้านท่าบม banthabomเชียงคานthabom.loei1.go.ththabom@loei1.go.th
42010084 บ้านนาเบน bannabenเชียงคานnaben.loei1.go.thnaben@loei1.go.th
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 bannaseeเชียงคานnasee.loei1.go.thnasee@loei1.go.th
42010087 บ้านหินตั้ง banhintangเชียงคานhintang.loei1.go.thhintang@loei1.go.th
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
bansansumranlเชียงคานsansumranl.loei1.go.thsansumranl@loei1.go.th
42010089 บ้านคกมาด bankhokmatเชียงคานkhokmat.loei1.go.thkhokmat@loei1.go.th
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" anoobanchiangkhan-pathummasongkrawเชียงคานanubanchiangkhan.loei1.go.thanubanchiangkhan@loei1.go.th
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" banchiangkhan-wichitwittayaเชียงคานwichitwittaya.loei1.go.thwichitwittaya@loei1.go.th
42010094 บ้านสงเปือย bansongpueayเชียงคานbansongpueay.loei1.go.thbansongpueay@loei1.go.th
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) banthairathwittaya96เชียงคานthairath96.loei1.go.ththairath96@loei1.go.th
42010097 บ้านธาตุวิทยา banthatvittayaเชียงคานthatvittaya.loei1.go.ththatvittaya@loei1.go.th
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ banhuaihinzanamomprommanusornเชียงคานhnp.loei1.go.thhnp@loei1.go.th
42010099 บ้านห้วยพอด banhauypodเชียงคานhauypod.loei1.go.thhauypod@loei1.go.th
42010100 บ้านผาพอด banphaphodเชียงคานbanphapod.loei1.go.thbanphapod@loei1.go.th
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน chumchonbannabonเชียงคานcc-bannabon.loei1.go.thcc-bannabon@loei1.go.th
42010103 บ้านโพน banponเชียงคานbanpon.loei1.go.thbanpon@loei1.go.th
42010104 บ้านใหม่ banmaiเชียงคานbanmai.loei1.go.thbanmai@loei1.go.th
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
bankaengmiเชียงคานkaengmee.loei1.go.thkaengmee@loei1.go.th
42010106 บ้านนาซ่าว bannasaoschoolเชียงคานnasao.loei1.go.thnasao@loei1.go.th
42010107 บ้านผาแบ่น banpabanเชียงคานpaban.loei1.go.thpaban@loei1.go.th
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ banhuaisuakkhoklaotaiเชียงคานhs-khoklaotai.loei1.go.thhs-khoklaotai@loei1.go.th
42010109 บ้านอุมุง banumoongเชียงคานumoong.loei1.go.thumoong@loei1.go.th
42010110 บ้านบุฮม banbuhomเชียงคานbuhom.loei1.go.thbuhom@loei1.go.th
42010111 บ้านคกเลา bankhoklaoเชียงคานkhoklao.loei1.go.thkhoklao@loei1.go.th
42010112 เพียงหลวง 18 peangluang18เชียงคานpeangluang18.loei1.go.thpeangluang18@loei1.go.th
42010113 บ้านน้ำพร bannumpornเชียงคานnumporn.loei1.go.thnumporn@loei1.go.th
42010114 บ้านคกงิ้ว bankoknguiเชียงคานkokngui.loei1.go.thkokngui@loei1.go.th
42010115 บ้านกลาง banklangเชียงคานbanklang.loei1.go.thbanklang@loei1.go.th
42010116 บ้านท่าดีหมี banthadeemeeเชียงคานthadeemee.loei1.go.ththadeemee@loei1.go.th
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา bhiromphakdeebanhuayseedaschoolเชียงคานhuayseeda.loei1.go.thhuayseeda@loei1.go.th
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม banhadsaykaowเชียงคานhadsaykaow.loei1.go.thhadsaykaow@loei1.go.th
42010121 บ้านแก่งปลาปก bankheangplapokปากชมkheangplapok.loei1.go.thkheangplapok@loei1.go.th
42010122 บ้านห้วยอาลัย banhuayalaiปากชมkrooaumaim.gmail.comkrooaumaim@gmail.com
42010123 บ้านชมน้อย banchomnioeปากชมchomnioe.loei1.go.thchomnioe@loei1.go.th
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ romklaobanchomcharoenปากชมromklao.loei1.go.thromklao@loei1.go.th
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม chumchonbanchiangklomปากชมcc-banchiangklom.loei1.go.thcc-banchiangklom@loei1.go.th
42010126 บ้านปางคอม banpangcomปากชมpangcom.loei1.go.thpangcom@loei1.go.th
42010127 บ้านโพนทอง banpontongปากชมpontong.loei1.go.thpontong@loei1.go.th
42010128 บ้านคอนสา bankonsaschoolปากชมkonsa.loei1.go.thkonsa@loei1.go.th
42010129 บ้านห้วยนา banhuaynaปากชมhuayna.loei1.go.thhuayna@loei1.go.th
42010130 บ้านห้วยผักกูด banhuaiphakkudปากชมhuaiphakkud.loei1.go.thhuaiphakkud@loei1.go.th
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน chakkapongbanhuaitienปากชมchakkapong.loei1.go.thchakkapong@loei1.go.th
42010132 ชุมชนบ้านปากชม chumchonbanpakchomปากชมcc-banpakchum.loei1.go.thcc-banpakchum@loei1.go.th
42010133 บ้านนาค้อ bannakhoปากชมnakho.loei1.go.thnakho@loei1.go.th
42010134 บ้านหาดเบี้ย banbunhatbaiปากชมhatbai.loei1.go.thhatbai@loei1.go.th
42010135 บ้านคกไผ่ bankokpaiปากชมkokpai.loei1.go.thkokpai@loei1.go.th
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน banhouyboseunปากชมhouyboseun.loei1.go.thhouyboseun@loei1.go.th
42010137 บ้านวังผา banwangphaปากชมwangpha.loei1.go.thwangpha@loei1.go.th
42010138 บ้านเลิง banleongปากชมleong.loei1.go.thleong@loei1.go.th
42010139 บ้านสงาว bansangaoปากชมsangao.loei1.go.thsangao@loei1.go.th
42010140 บ้านปากเนียม banpakniamปากชมpakniam.loei1.go.thpakniam@loei1.go.th
42010141 บ้านปากปัด banpakpadปากชมpakpad.loei1.go.thpakpad@loei1.go.th
42010142 บ้านห้วยพิชัย banhuyphichaiปากชมhuaypichai.loei1.go.thhuaypichai@loei1.go.th
42010143 บ้านห้วยหินขาว banhuaihinkhaoschoolปากชมhuaihinkhao.loei1.go.thhuaihinkhao@loei1.go.th
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
banhadcomepeeปากชมhadcomepee.loei1.go.thhadcomepee@loei1.go.th
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
banphakmanghuaytubchangปากชมphakmang.loei1.go.thphakmang@loei1.go.th
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
bannamoปากชมnamo.loei1.go.thnamo@loei1.go.th
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
bankokwaoปากชมkokwao.loei1.go.thkokwao@loei1.go.th
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม banhuaykhobhuayhaimปากชมhk-huayhaim.loei1.go.thhk-huayhaim@loei1.go.th
42010260 บ้านโคกใหญ่ bankhokyaiท่าลี่khokyai.loei1.go.thkhokyai@loei1.go.th
42010261 บ้านร่องไผ่ banrongphaiท่าลี่rongphai.loei1.go.throngphai@loei1.go.th
42010262 บ้านบวกอ่าง banbuagangท่าลี่buagang.loei1.go.thbuagang@loei1.go.th
42010263 บ้านห้วยไค้ banhuaikraischooliท่าลี่huaikrai.loei1.go.thhuaikrai@loei1.go.th
42010264 บ้านยาง banyangท่าลี่banyang.loei1.go.thbanyang@loei1.go.th
42010265 บ้านวังขาม banwangkhamท่าลี่wangkham.loei1.go.thwangkham@loei1.go.th
42010267 บ้านน้ำกระโทม bannumkathomท่าลี่numkathom.loei1.go.thnumkathom@loei1.go.th
42010268 บ้านท่าลี่ banthaliท่าลี่banthali.loei1.go.thbanthali@loei1.go.th
42010270 บ้านห้วยด้าย banhuaidaiท่าลี่huaidai.loei1.go.thhuaidai@loei1.go.th
42010271 บ้านน้ำแคม bannamkhamท่าลี่namkham.loei1.go.thnamkham@loei1.go.th
42010272 บ้านปากยาง banpakyangschoollท่าลี่pakyang.loei1.go.thpakyang@loei1.go.th
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
bankeangmoungschoolท่าลี่keangmoung.loei1.go.thkeangmoung@loei1.go.th
42010274 บ้านห้วยเดื่อ banhuaydueท่าลี่huaydue.loei1.go.thhuaydue@loei1.go.th
42010275 บ้านน้ำมี bannammeeท่าลี่nammee.loei1.go.thnammee@loei1.go.th
42010276 บ้านหนองบง bannongbongท่าลี่nongbong.loei1.go.thnongbong@loei1.go.th
42010278 บ้านเมี่ยง banmiangท่าลี่banmiang.loei1.go.thbanmiang@loei1.go.th
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย chumchonbanpakhuaiท่าลี่cc-banpakhuai.loei1.go.thcc-banpakhuai@loei1.go.th
42010280 บ้านขอนแก่น bankhonkaenท่าลี่khonkaen.loei1.go.thkhonkaen@loei1.go.th
42010281 บ้านหนองผือ bannongpueท่าลี่nongpue.loei1.go.thnongpue@loei1.go.th
42010284 บ้านหนองปกติ bannongpokkatiท่าลี่nongpokkati.loei1.go.thnongpokkati@loei1.go.th
42010286 บ้านนากระเซ็ง bannakrasangท่าลี่nakrasang.loei1.go.thnakrasang@loei1.go.th
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี chumchonbanahiท่าลี่cc-banahi.loei1.go.thcc-banahi@loei1.go.th