แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1042520066 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกกดู่51711--36---3-50%-50%
1042520067 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกกดู่63911--56---1-16.67%-33.33%
1042520070 บ้านกำพี้เมืองเลยกกดู่50811--36---3-50%-50%
1042520057 บ้านกกดู่เมืองเลยกกดู่2261111-11414--1---
1042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่31----1---+1--
1042520051 บ้านกกทองเมืองเลยกกทอง1631111-11414--1---7.14%
1042520053 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกกทอง94----1---+1--
1042520056 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกกทอง2171---24+1--2-50%-50%
1042520043 เมืองเลยเมืองเลยกุดป่อง2,1355011448890---2-2.22%-6.67%
1042520009 อนุบาลเลยเมืองเลยกุดป่อง1,8064811446973---4-5.48%-9.59%
1042520002 บ้านก้างปลาเมืองเลยชัยพฤกษ์1641111-11414--1---7.14%
1042520007 บ้านหัวฝายเมืองเลยชัยพฤกษ์70911--66-----
1042520060 บ้านห้วยทรายเมืองเลยนาแขม1821111-11414--1---
1042520062 บ้านโป่งเมืองเลยนาแขม148911-11111--1---
1042520058 บ้านนาแขมเมืองเลยนาแขม1361111-11414--1---
1042520059 บ้านวังยาวเมืองเลยนาแขม73811--46---2-33.33%-50%
1042520030 บ้านนาดินดำเมืองเลยนาดินดำ146911111212-----
1042520031 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยนาดินดำ189811-11010--1---
1042520032 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยนาดินดำ76911--56---1-16.67%-16.67%
1042520036 บ้านหนองผำเมืองเลยนาดินดำ124911-11111--1---
1042520023 บ้านนาโป่งเมืองเลยนาโป่ง208911-11312--1+1+8.33+8.33
1042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยนาโป่ง851---44+1----
1042520025 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยนาโป่ง1511111-11414--1---
1042520027 บ้านห้วยโตกเมืองเลยนาโป่ง61911--46---2-33.33%-33.33%
1042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่ง2981-----+1----
1042520029 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยนาโป่ง63811--66-----
1042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยนาอ้อ65911--66-----
1042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อ22----1---+1--
1042520014 บ้านแหล่งควายเมืองเลยนาอาน50711--56---1-16.67%-33.33%
1042520035 บ้านไร่ทามเมืองเลยนาอาน42811--36---3-50%-50%
1042520037 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยน้ำสวย2281111-11414--1---14.29%
1042520038 บ้านสูบเมืองเลยน้ำสวย1771111-11414--1---
1042520041 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยน้ำสวย82911--58---3-37.5%-37.5%
1042520042 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยน้ำสวย146811-11010--1---
1042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมาน321---1-+1-+1--
1042520047 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยน้ำหมาน67811--56---1-16.67%-16.67%
1042520049 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยน้ำหมาน64911--56---1-16.67%-33.33%
1042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมาน52----1---+1--
1042520005 บ้านน้ำภูเมืองเลยเมือง2391111-11414--1---14.29%
1042520016 บ้านนาโคกเมืองเลยศรีสองรัก261811-11010--1---10%
1042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก278----24---2-50%-50%
1042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก1351---24+1--2-50%-50%
1042520050 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยเสี้ยว1251---1-+1-+1--
1042520052 บ้านเสี้ยวเมืองเลยเสี้ยว27811--36---3-50%-50%
1042520054 บ้านน้ำคิวเมืองเลยเสี้ยว62811--66-----
1042520055 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยเสี้ยว48811--56---1-16.67%-33.33%
1042520046 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยเสี้ยว39811--36---3-50%-50%
1042520385 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงท่าสวรรค์1201111-11414--1---
1042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาด41----1---+1--
1042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงท่าสะอาด3171211-11515--1---6.67%
1042520379 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วง271911111112---1-8.33%-8.33%
1042520381 บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วง118811--98--+1+12.5+12.5
1042520380 บ้านนาดอกคำนาด้วงนาดอกคำ228911-11111--1---
1042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงนาดอกคำ1531111-11414--1---
1042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงนาดอกคำ1261211-11315--1-2-13.33%-13.33%
1042520388 บ้านห้วยตาดนาด้วงนาดอกคำ2001111-11414--1---
1042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานเขาแก้ว1251111-11414--1---7.14%
1042520211 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานเขาแก้ว68811--56---1-16.67%-16.67%
1042520212 บ้านตาดซ้อเชียงคานเขาแก้ว61811--36---3-50%-50%
1042520213 บ้านท่าบมเชียงคานเขาแก้ว43811--46---2-33.33%-33.33%
1042520214 บ้านนาเบนเชียงคานเขาแก้ว60811--46---2-33.33%-33.33%
1042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานจอมศรี1141111--1413--+1+7.69+7.69
1042520230 บ้านหินตั้งเชียงคานจอมศรี63811--56---1-16.67%-16.67%
1042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรี-------------
1042520197 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานเชียงคาน1671---1-+1-+1--
1042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคาน7342611223333-----9.09%
1042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานเชียงคาน3411411-11717--1---
1042520221 บ้านสงเปือยเชียงคานธาตุ1591111-11414--1---
1042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานธาตุ54811--66-----
1042520217 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานธาตุ194811-11010--1---10%
1042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานธาตุ90811--58---3-37.5%-37.5%
1042520219 บ้านห้วยพอดเชียงคานธาตุ84811--58---3-37.5%-37.5%
1042520220 บ้านผาพอดเชียงคานธาตุ59811--36---3-50%-50%
1042520204 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานนาซ่าว1671111-11414--1---14.29%
1042520205 บ้านโพนเชียงคานนาซ่าว86811--58---3-37.5%-37.5%
1042520206 บ้านใหม่เชียงคานนาซ่าว1451111-11514--1+1+7.14-
1042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าว-------------
1042520208 บ้านนาซ่าวเชียงคานนาซ่าว216911-11110--1+1+10+10
1042520202 บ้านผาแบ่นเชียงคานบุฮม77811--66-----16.67%
1042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานบุฮม1081111--1111-----
1042520201 บ้านอุมุงเชียงคานบุฮม70811--56---1-16.67%-16.67%
1042520198 บ้านบุฮมเชียงคานบุฮม106811--88-----
1042520199 บ้านคกเลาเชียงคานบุฮม45811--56---1-16.67%-16.67%
1042520223 เพียงหลวง 18เชียงคานปากตม129811-11010--1---
1042520224 บ้านน้ำพรเชียงคานปากตม1571111-11414--1---7.14%
1042010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานปากตม408-----------
1042520225 บ้านกลางเชียงคานปากตม64811--46---2-33.33%-33.33%
1042520226 บ้านท่าดีหมีเชียงคานปากตม43811--46---2-33.33%-50%
1042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานหาดทรายขาว48911--46---2-33.33%-33.33%
1042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานหาดทรายขาว338----34---1-25%-25%
1042520320 บ้านแก่งปลาปกปากชมชมเจริญ107811--108--+2+25+25
1042520323 บ้านห้วยอาลัยปากชมชมเจริญ1431111-11414--1---
1042520326 บ้านชมน้อยปากชมชมเจริญ61811--46---2-33.33%-33.33%
1042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมชมเจริญ1821111-11414--1---
1042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมเชียงกลม4881711112222-----
1042520316 บ้านปางคอมปากชมเชียงกลม126811-11010--1---
1042520317 บ้านโพนทองปากชมเชียงกลม73811--56---1-16.67%-16.67%
1042520318 บ้านคอนสาปากชมเชียงกลม142811-11010--1---
1042520319 บ้านห้วยนาปากชมเชียงกลม93811--68---2-25%-25%
1042520321 บ้านห้วยผักกูดปากชมเชียงกลม3881---44+1----
1042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชม52811--36---3-50%-50%
1042520305 ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชม4991611112023---3-13.04%-17.39%
1042520306 บ้านนาค้อปากชมปากชม3081111-11515--1---
1042520307 บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชม32811--34---1-25%-25%
1042520308 บ้านคกไผ่ปากชมปากชม54811--56---1-16.67%-16.67%
1042520322 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมห้วยบ่อซืน2831111-11414--1---7.14%
1042520324 บ้านวังผาปากชมห้วยบ่อซืน106811--88-----12.5%
1042520325 บ้านเลิงปากชมห้วยบ่อซืน67811--66-----
1042520328 บ้านสงาวปากชมห้วยพิชัย2271111-11414--1---
1042520329 บ้านปากเนียมปากชมห้วยพิชัย37811--44-----
1042520330 บ้านปากปัดปากชมห้วยพิชัย60811--46---2-33.33%-33.33%
1042520331 บ้านห้วยพิชัยปากชมห้วยพิชัย2681111-11414--1---7.14%
1042520332 บ้านห้วยหินขาวปากชมห้วยพิชัย124811-1910--1-1-10%-10%
1042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์69811--66-----
1042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์49811--56---1-16.67%-16.67%
1042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์53811--56---1-16.67%-16.67%
1042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์14611--24---2-50%-50%
1042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมหาดคัมภีร์2181111-11414--1---
1042520236 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่โคกใหญ่1161111--1413--+1+7.69+7.69
1042520237 บ้านร่องไผ่ท่าลี่โคกใหญ่44911--46---2-33.33%-33.33%
1042520238 บ้านบวกอ่างท่าลี่โคกใหญ่64911--46---2-33.33%-33.33%
1042520245 บ้านห้วยไค้ท่าลี่โคกใหญ่3381---24+1--2-50%-50%
1042520242 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่1981211-11515--1---
1042520243 บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่2571---24+1--2-50%-50%
1042520246 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่ท่าลี่1251---24+1--2-50%-50%
1042520235 บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่3951611112120--+1+5+5
1042520241 บ้านห้วยด้ายท่าลี่น้ำแคม48811--46---2-33.33%-33.33%
1042520261 บ้านน้ำแคมท่าลี่น้ำแคม3101211-11615--1+1+6.67-
1042520262 บ้านปากยางท่าลี่น้ำแคม96811--78---1-12.5%-12.5%
1042520255 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูน23811--44-----
1042520247 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูน34811--44-----25%
1042520248 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูน50811--56---1-16.67%-16.67%
1042520239 บ้านเมี่ยงท่าลี่หนองผือ140911-11111--1---9.09%
1042520256 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่หนองผือ2651111-11414--1---
1042520257 บ้านขอนแก่นท่าลี่หนองผือ44811--46---2-33.33%-33.33%
1042520259 บ้านหนองผือท่าลี่หนองผือ25911--34---1-25%-25%
1042520251 บ้านหนองปกติท่าลี่อาฮี84911--78---1-12.5%-12.5%
1042520258 บ้านนากระเซ็งท่าลี่อาฮี43911--46---2-33.33%-33.33%
1042520249 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่อาฮี571011--79---2-22.22%-22.22%
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT