แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกกดู่----4141811011114121------4371-341-34-----4--
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกกดู่819161714191619131------6191-451-45-----5--
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกกดู่--4191614131817191------508--331-34-1---1-3-1-25%
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกกดู่--181131241161271191251271141251211229111-14151-1516---1-1-15-1-6%
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่----51------------------51--111-12-1---1-1-1-50%
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกกทอง--1111511916113111117117116114191148111-13141-1415---1-1-14-1-6%
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกกทอง--11111121----5121------126--111-12-1---1-1-1-50%
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกกทอง--6111--4151215151------287--221-23-1---1-2-1-33%
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกุดป่อง------2877332936293781036293479------2,06853148287148186--+1+1-8712%
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกุดป่อง105415251525246620752446234620451905------1,73447146974146974-----74--
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยชัยพฤกษ์--121121161131141211141141151131111155111-14151-1415-----15--
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยชัยพฤกษ์11514112110161131111111------7391-561-45--+1+1-6120%
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยนาแขม--191201201161191121131171131131131175111-13141-1516---2-2-14-2-12%
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยนาแขม91191241151191121221191171------15691-9101-1011---1-1-10-1-9%
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยนาแขม--111131201811211511211617117181139111-13141-1415---1-1-14-1-6%
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยนาแขม--1319181811211314151------7281-451-45-----5--
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยนาดินดำ------17118111124116122119116115115891-13141-1314-----14--
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยนาดินดำ--191181241281261261251281------19481-9101-1011---1-1-10-1-9%
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยนาดินดำ512161719111112112171------7191-561-45--+1+1-6120%
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยนาดินดำ91201201101181131141151201------13991-891-910---1-1-9-1-10%
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยนาโป่ง----11231251171311271251211151131198101-13141-1415---1-1-14-1-6%
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยนาโป่ง----414121--512141------216--551-23-1-+3+2-5267%
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยนาโป่ง--13115115112116181191121131121101145111-14151-1415-----15--
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยนาโป่ง6171815110161814131------5791-341-34-----4--
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่ง--1131313141317111------258----1-23-1--2-3---3-100%
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยนาโป่ง--1315191618110191121------7281-671-45--+2+2-7240%
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยนาอ้อ61614191101817115181------7391-671-45--+2+2-7240%
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อ--------11----1141------63--111-12-1---1-1-1-50%
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยนาอาน--2111121616110114141------5581-451-34--+1+1-5125%
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยนาอาน--11171215141718131------4781-231-34---1-1-3-1-25%
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยน้ำสวย--2013012712411912912812211418191230111-14151-1617---2-2-15-2-11%
42010047 บ้านสูบเมืองเลยน้ำสวย--29112121112111112122110116116191170111-13141-1516---2-2-14-2-12%
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวย---------------------------------0--------
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยน้ำสวย711511019171181516171------8491-451-56---1-1-5-1-16%
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยน้ำสวย--171191171241171171231101------14481-891-910---1-1-9-1-10%
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมาน------------113121------63--111-12-1---1-1-1-50%
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยน้ำหมาน--81818171151917191------7181-451-45-----5--
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยน้ำหมาน9161711016171913171------6491-451-45-----5--
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมาน----------------21------21--111-12-1---1-1-1-50%
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยเมือง--211261191241221231251261221341341276111-14151-1617---2-2-15-2-11%
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมือง---------------------------------0--------
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยศรีสองรัก--321221271321291351331251------23581-10111-1112---1-1-11-1-8%
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก--1111413151513121------248--221-23-1---1-2-1-33%
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก--------3151312151------1851-231-12--+1+1-3150%
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยเสี้ยว----11--41--214111------125--111-12-1---1-1-1-50%
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยเสี้ยว--2151312161315131------298--221-23-1---1-2-1-33%
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยเสี้ยว--41717181711119161------5981-671-34--+3+3-7375%
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยเสี้ยว--317110181514171121------568--441-34-1-+1--4--
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยเสี้ยว--9141515141415151------4181-231-34---1-1-3-1-25%
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงท่าสวรรค์--1111111711611711011412161101141128111-12131-1415---2-2-13-2-13%
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาด--------------4121------62--111-12-1---1-1-1-50%
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงท่าสะอาด--251231281331321431291391251241241325111-14151-1819---4-4-15-4-21%
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วง381301271171301391271361251------2699119111-1213-+1-3-2-11-2-15%
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วง--11191131151161151271191------12581-9101-910-----10--
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงนาดอกคำ191291211221281241271211381------22991-9101-1112---2-2-10-2-16%
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงนาดอกคำ--12116112191141181211181101181131161111-13141-1415---1-1-14-1-6%
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงนาดอกคำ81918113112181619191151151101122121-9101-1415---5-5-10-5-33%
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงนาดอกคำ--201151241221211211241161161151251219111-12131-1516---3-3-13-3-18%
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานเขาแก้ว--191131121151811011218111161111125111-12131-1415---2-2-13-2-13%
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานเขาแก้ว--818181614114111171------668--441-45-1---1-4-1-20%
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานเขาแก้ว--516131618111171131------5981-231-34---1-1-3-1-25%
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานเขาแก้ว--81511181315191101------4981-341-34-----4--
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานเขาแก้ว--71417161813113151------5381-451-34--+1+1-5125%
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานจอมศรี--1318111191111131181131151101211142111-14151-1415-----15--
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานจอมศรี--517110191318171151------6481-561-45--+1+1-6120%
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรี---------------------------------0--------
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานเชียงคาน--4121211111412121------188--331-12-1-+2+1-3150%
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคาน301602642822682903135410231354------76623123336123639---3-3-36-3-7%
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานเชียงคาน--231281401502481532461572------345111-15161-1819---3-3-16-3-15%
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานธาตุ--201151141111161201191151718181153111-14151-1516---1-1-15-1-6%
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานธาตุ--81718181817111181------6581-671-45--+2+2-7240%
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานธาตุ--301281241241281331371191------22381-10111-1011-----11--
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานธาตุ--71811311011319111161------7781-451-45-----5--
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานธาตุ--12110111161712018181------8281-451-56---1-1-5-1-16%
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานธาตุ--12161815161818181------6181-341-45---1-1-4-1-20%
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานนาซ่าว--111101111181171141121181181151251169111-14151-1415-----15--
42010103 บ้านโพนเชียงคานนาซ่าว--121511117111112114191------8181-451-56---1-1-5-1-16%
42010104 บ้านใหม่เชียงคานนาซ่าว--91141131811611417115113117181134111-11121-1415---3-3-12-3-20%
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าว---------------------------------0--------
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานนาซ่าว--221251301301251291291401------23081-11121-1112-----12--
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานบุฮม--9171511118114112181------7481-561-45--+1+1-6120%
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานบุฮม--13181111101611215122181101111116111-10111-67--+4+4-11458%
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานบุฮม--917114151819191151------7681-561-45--+1+1-6120%
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานบุฮม--9113191141171201111171------11081-781-67--+1+1-8115%
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานบุฮม--51417141915161101------5081-451-34--+1+1-5125%
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานปากตม--191141171171131221211161------13981-891-910---1-1-9-1-10%
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานปากตม--12181101151141221201151221111191168111-13141-1415---1-1-14-1-6%
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานปากตม--2121414191515141------3581-341-23--+1+1-4134%
42010115 บ้านกลางเชียงคานปากตม--619111151211316141------568--331-34-1---1-3-1-25%
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานปากตม--5181515141419191------4981-451-34--+1+1-5125%
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานหาดทรายขาว517121618131919161------5591-451-34--+1+1-5125%
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานหาดทรายขาว--1131712121516141------308--331-23-1-+1--3--
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมชมเจริญ--17115171171151121161181------1178--10101-67-1-+4+3-10343%
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมชมเจริญ--1012018151121171161271121161111154111-14151-1415-----15--
42010123 บ้านชมน้อยปากชมชมเจริญ--1016171101817111151------648--331-45-1--1-2-3-2-40%
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมชมเจริญ--171211151171221171141271211181181207111-12131-1516---3-3-13-3-18%
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมเชียงกลม--582612552572712852532812------52116112123112527---4-4-23-4-14%
42010126 บ้านปางคอมปากชมเชียงกลม--161221171201161141211211------14781-9101-910-----10--
42010127 บ้านโพนทองปากชมเชียงกลม--7114151817111115171------7481-561-45--+1+1-6120%
42010128 บ้านคอนสาปากชมเชียงกลม--191181181161111271251361------17081-10111-910--+1+1-11110%
42010129 บ้านห้วยนาปากชมเชียงกลม--1515113151111161101171------928--551-56-1---1-5-1-16%
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมเชียงกลม--3161912161614171------438--551-34-1-+2+1-5125%
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชม--9151714191918171------588--331-34-1---1-3-1-25%
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชม--552512702582512672662732------491161-1819112224--1-4-5-19-5-20%
42010133 บ้านนาค้อปากชมปากชม--221281241301301401291341221271271313111-15161-1718---2-2-16-2-11%
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชม--5141311121316151------2981-341-23--+1+1-4134%
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมปากชม--9151615181717151------528--331-34-1---1-3-1-25%
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมห้วยบ่อซืน--341351221341211401251261151121131277111-14151-1718---3-3-15-3-16%
42010137 บ้านวังผาปากชมห้วยบ่อซืน--161161111121101181121191------11481-781-67--+1+1-8115%
42010138 บ้านเลิงปากชมห้วยบ่อซืน--111812110191151151131------8381-671-56--+1+1-7117%
42010139 บ้านสงาวปากชมห้วยพิชัย--201261291181151241261201151221141229111-12131-1617---4-4-13-4-23%
42010140 บ้านปากเนียมปากชมห้วยพิชัย--5161514131719161------458--221-34-1--1-2-2-2-50%
42010141 บ้านปากปัดปากชมห้วยพิชัย--816151716191111101------628--441-45-1---1-4-1-20%
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมห้วยพิชัย--191231201201361241321191231231241263111-15161-1617---1-1-16-1-5%
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมห้วยพิชัย--141141211141181231121161------1328--551-910-1--4-5-5-5-50%
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--10171619113111111171------7481-671-45--+2+2-7240%
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--614141101611117171------558--551-34-1-+2+1-5125%
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--1113110141618110161------5881-451-34--+1+1-5125%
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--21411111--114131------167--111-12-1---1-1-1-50%
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมหาดคัมภีร์--141261291191231221111141131181321221111-14151-1516---1-1-15-1-6%
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่โคกใหญ่--121411711214112113119161121151126111-12131-1415---2-2-13-2-13%
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่โคกใหญ่1215121216131817131------4891-231-34---1-1-3-1-25%
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่โคกใหญ่51518181101519161111------6791-451-45-----5--
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่โคกใหญ่--3121516141417121------3381-231-23-----3--
42010264 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่151201111141111231211291271141111231219121-15161-1617---1-1-16-1-5%
42010265 บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่--214141--21414121------227--221-23-1---1-2-1-33%
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่ท่าลี่----1111--21--2111------75--111-12-1---1-1-1-50%
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่--71121421692612812842852------44113111618112426---8-8-18-8-30%
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่น้ำแคม--5131815151813151------4281-341-34-----4--
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่น้ำแคม181311311261231261331321261191201261311121-14151-1819---4-4-15-4-21%
42010272 บ้านปากยางท่าลี่น้ำแคม--121101171121131141221111------1118--771-67-1-+1--7--
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูน---------------------------------0--------
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูน--1121212131516131------248--441-23-1-+2+1-4134%
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูน--3131813191411131------348--331-23-1-+1--3--
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูน--11141813131618191------5281-341-34-----4--
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่หนองผือ51101141221191231161121241------14591-10111-1011-----11--
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่หนองผือ--211241311201301261251221251251261275111-14151-1617---2-2-15-2-11%
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่หนองผือ--3181516191613131------438--441-34-1-+1--4--
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่หนองผือ214131115111214131------2591-341-23--+1+1-4134%
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่อาฮี6181618113110114191111------859--771-56-1-+2+1-7117%
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่อาฮี414131413171618141------4391-451-34--+1+1-5125%
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่อาฮี----2171415181717191711717310--661-45-1-+2+1-6120%
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT