แผนอัตรากำลังข้าราชการ
xxxxxxx-62 / -1377 | -104
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวม(จ18)ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวม(กคศ.)ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
42010003บ้านไผ่โทน เมืองเลยกกดู่----31819191312181------4271-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010004บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกกดู่5151714191619131121------6091-45----1-34-1--3-4---4-100%
42010005บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกกดู่-------------------------------------0--------
42010007บ้านกำพี้ เมืองเลยกกดู่--81613131515161101------4681-23----1-34-1--3-4---4-100%
42010008บ้านกกดู่ เมืองเลยกกดู่--111221151261191201261271211171151219111-1314----1-1516-1--15-16---16-100%
42010009บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่--51--------------------51--11----1-12-1--1-2---2-100%
42010010บ้านกกทอง เมืองเลยกกทอง--14116181141711911811919116171147111-1213----1-1415-1--14-15---15-100%
42010011บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกกทอง--111111----512131------136--22----1-12-1--1-21-1-3-150%
42010012บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกกทอง------4151215151--------215--22----1-23-1--2-3---3-100%
42010013เมืองเลย เมืองเลยกุดป่อง------330933893619357934293288------2,05653138286----148085-1-4-80-856-6-91-107%
42010015อนุบาลเลย เมืองเลยกุดป่อง108414951575201525072527212619151995------1,71949146974----146873-1-4-68-731-1-74-101%
42010017บ้านก้างปลา เมืองเลยชัยพฤกษ์--81151131141181121111171121131131146111-1415----1-1415-1--14-151-1-16-106%
42010020บ้านหัวฝาย เมืองเลยชัยพฤกษ์5141121916111110111141------7291-56----1-45-1--4-5---5-100%
42010021บ้านห้วยทราย เมืองเลยนาแขม--21122116118111110117113112116181164111-1314----1-1516-1--15-16---16-100%
42010022บ้านโป่ง เมืองเลยนาแขม71221151211161221211131111------14891-1011----1-1011-1--10-111-1-12-109%
42010023บ้านนาแขม เมืองเลยนาแขม--131181811111411111411918171141137111-1415----1-1415-1--14-151-1-16-106%
42010024บ้านวังยาว เมืองเลยนาแขม--918181111111515181------6581-45----1-45-1--4-51-1-6-120%
42010025บ้านนาดินดำ เมืองเลยนาดินดำ------20114124116123117118118115116591-1314----1-1314-1--13-14---14-100%
42010026บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยนาดินดำ--151171271221261241281261------18581-910----1-1011-1--10-11---11-100%
42010027บ้านห้วยม่วง เมืองเลยนาดินดำ3181717110111112181111------7791-45----1-45-1--4-5---5-100%
42010030บ้านหนองผำ เมืองเลยนาดินดำ--191141181121131161211161------12981-78----1-910-1--9-10---10-100%
42010031บ้านนาโป่ง เมืองเลยนาโป่ง------21115129125124118112121115118091-1213----1-1314-1--13-14---14-100%
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยนาโป่ง--1181----41213131----312471-89----1-23-1--2-3---3-100%
42010033บ้านติ้วน้อย เมืองเลยนาโป่ง--14113112116151171121101101121121133111-1314----1-1415-1--14-15---15-100%
42010035บ้านห้วยโตก เมืองเลยนาโป่ง616161916171413141------5191-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010036บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่ง--3121314131611141------268--22----1-23-1--2-31-1-4-133%
42010037บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยนาโป่ง--21121611011119113171------7081-45----1-45-1--4-5---5-100%
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยนาอ้อ4121517171911218161----8168101-910----1-45-1--4-53-3-8-160%
42010040บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อ------11----114121------84--11----1-12-1--1-2---2-100%
42010041บ้านแหล่งควาย เมืองเลยนาอาน--118181711211414181------6281-45----1-45-1--4-51-1-6-120%
42010042บ้านไร่ทาม เมืองเลยนาอาน--7121514191713141------4181-12----1-34-1--3-4---4-100%
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยน้ำสวย--2512412511812812312211819114120122611111315----1-1617-1--16-172-2-19-111%
42010047บ้านสูบ เมืองเลยน้ำสวย--10123110111111123161191121181111154111-910----1-1415-1--14-15---15-100%
42010049บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวย--------------------------1--1-------0--------
42010050บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยน้ำสวย161111916118151716141------8291-45----1-56-1--5-61-1-7-116%
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยน้ำสวย--141111231151171201121151------12781-89----1-910-1--9-101-1-11-110%
42010052มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมาน----------11412111------84--11----1-12-1--1-2---2-100%
42010053บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยน้ำหมาน--41514111191718141------528--33----1-34-1--3-4---4-100%
42010055บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยน้ำหมาน2151816181101316151------5391-45----1-34-1--3-41-1-5-125%
42010056บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมาน--------------2121------42--11----1-12-1--1-2---2-100%
42010058บ้านน้ำภู เมืองเลยเมือง--231131231191231241251321351211241262111-1617----1-1617-1--16-17---17-100%
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมือง-------------------------------------0--------
42010060บ้านนาโคก เมืองเลยศรีสองรัก--141191281221291341221351------20381-1112----1-1011-1--10-111-1-12-109%
42010061บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก--1151415161211131------2781-23----1-23-1--2-3---3-100%
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรัก------315141214131------2161-23----1-23-1--2-3---3-100%
42010065บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยเสี้ยว--11--41--21411131------156--22----1-12-1--1-21-1-3-150%
42010066บ้านเสี้ยว เมืองเลยเสี้ยว--5131--6131514121------287--22----1-23-1--2-3---3-100%
42010067บ้านน้ำคิว เมืองเลยเสี้ยว--6171516191914151----315491-910----1-34-1--3-42-2-6-150%
42010068บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยเสี้ยว--611118171517111151------6081-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010069บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยเสี้ยว--3141614121513121------2981-23----1-23-1--2-31-1-4-133%
42010070บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงท่าสวรรค์--111131151151811514113118191111132111-910----1-1415-1--14-151-1-16-106%
42010071บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาด------------512131------103--11----1-12-1--1-2---2-100%
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงท่าสะอาด--221281301341441301361261241271221323111-1617----1-1819-1--18-191-1-20-105%
42010074ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วง261231131301321251291221381------23891-56----1-1112-1--11-12---12-100%
42010075บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วง--9171161131181261171211------12781-910----1-910-1--9-101-1-11-110%
42010076บ้านนาดอกคำ นาด้วงนาดอกคำ301131201251221251201381341------22791-910----1-1112-1--11-12---12-100%
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงนาดอกคำ--1811418115116122115118116110113116511--1212----1-1516-1--15-16---16-100%
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงนาดอกคำ3191161111516111110120110113161120121-45----1-67-1--6-7---7-100%
42010079บ้านห้วยตาด นาด้วงนาดอกคำ--161251201171261231181201301161151226111-1516----1-1516-1--15-162-2-18-112%
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานเขาแก้ว--1011511218191111918113191191123111-910----1-1415-1--14-151-1-16-106%
42010081บ้านนาป่าหนาด เชียงคานเขาแก้ว--4171617113110161141------6781-45----1-45-1--4-5---5-100%
42010082บ้านตาดซ้อ เชียงคานเขาแก้ว--713161711118112141------5881-34----1-34-1--3-41-1-5-125%
42010083บ้านท่าบม เชียงคานเขาแก้ว--41--3121516110181------3871-34----1-23-1--2-3---3-100%
42010084บ้านนาเบน เชียงคานเขาแก้ว--616161813111151161------6181-45----1-45-1--4-5---5-100%
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานจอมศรี--111121101111131191131261201151211171111-1516----1-1415-1--14-15---15-100%
42010087บ้านหินตั้ง เชียงคานจอมศรี--811019131717113181------6581-34----1-45-1--4-51-1-6-120%
42010088บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรี----------------------------11-------0--------
42010089บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคาน411131--1141412131------2281-34----1-23-1--2-3---3-100%
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน1915625627329331324106313741263------79824113436----123538-1-2-35-382-2-40-105%
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคาน--211351471502481451562552------357111-1415----1-1819-1--18-192-2-21-110%
42010094บ้านสงเปือย เชียงคานธาตุ--17110113114114116115114191141121148111-1213----1-1415-1--14-15---15-100%
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานธาตุ--618161918111181141------7081-67----1-45-1--4-5---5-100%
42010097บ้านธาตุวิทยา เชียงคานธาตุ--241221251251321341201321------21481-910----1-1011-1--10-11---11-100%
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานธาตุ--111151811211011216171------818--22----1-56-1--5-6---6-100%
42010099บ้านห้วยพอด เชียงคานธาตุ--1111117181211918191------8481-56----1-56-1--5-62-2-8-133%
42010100บ้านผาพอด เชียงคานธาตุ--6191416181717161------5381-23----1-34-1--3-4---4-100%
42010101ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานนาซ่าว--1217118115113113118191241181261173111-1415----1-1415-1--14-153-3-18-120%
42010103บ้านโพน เชียงคานนาซ่าว--5181811211511319181------7881-56----1-45-1--4-51-1-6-120%
42010104บ้านใหม่ เชียงคานนาซ่าว--15171811011318113116161161151127111-1213----1-1415-1--14-15---15-100%
42010105บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าว--------5121------------72--11----1-12-1--1-2---2-100%
42010106บ้านนาซ่าว เชียงคานนาซ่าว--271311311251301271411271------23981-1112----1-1213-1--12-132-2-15-115%
42010107บ้านผาแบ่น เชียงคานบุฮม--61411117114110181101------7081-56----1-45-1--4-5---5-100%
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานบุฮม--8113110171111412111011018181110111-1011----1-67-1--6-7---7-100%
42010109บ้านอุมุง เชียงคานบุฮม--71121619110191151111------7981-45----1-45-1--4-5---5-100%
42010110บ้านบุฮม เชียงคานบุฮม--12181131151211121171231------12181-89----1-89-1--8-9---9-100%
42010111บ้านคกเลา เชียงคานบุฮม--515141915161101101------5481-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010112เพียงหลวง 18 เชียงคานปากตม--131191151141191191161171------13281-78----1-910-1--9-10---10-100%
42010113บ้านน้ำพร เชียงคานปากตม--81101141151221181151151201231101170111-1314----1-1415-1--14-15---15-100%
42010114บ้านคกงิ้ว เชียงคานปากตม--2141519171514161------4281-12----1-34-1--3-4---4-100%
42010115บ้านกลาง เชียงคานปากตม--711116121101614171------5381-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010116บ้านท่าดีหมี เชียงคานปากตม--6151514141719161------4681-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานหาดทรายขาว7121918131911116131------5891-45----1-34-1--3-4---4-100%
42010118บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานหาดทรายขาว--21915111411014171------4281-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010121บ้านแก่งปลาปก ปากชมชมเจริญ--161101171161131171201201------12981-89----1-910-1--9-10---10-100%
42010122บ้านห้วยอาลัย ปากชมชมเจริญ--19110151111171171291191111111111160111-1314----1-1516-1--15-16---16-100%
42010123บ้านชมน้อย ปากชมชมเจริญ--51711018161916151------5681-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010124ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมชมเจริญ--201141151221151141261171181191131193111-1516----1-1516-1--15-16---16-100%
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมเชียงกลม--602582572812792552832742------54716112325----112527-1-1-25-27---27-100%
42010126บ้านปางคอม ปากชมเชียงกลม--211181211131151201201191------14781-910----1-910-1--9-101-1-11-110%
42010127บ้านโพนทอง ปากชมเชียงกลม--15161717112113171161------8381-45----1-56-1--5-6---6-100%
42010128บ้านคอนสา ปากชมเชียงกลม--181191201111261241361261------18081-89----1-1011-1--10-11---11-100%
42010129บ้านห้วยนา ปากชมเชียงกลม--611214112117110116181------8581-45----1-56-1--5-6---6-100%
42010130บ้านห้วยผักกูด ปากชมเชียงกลม--4171215151317191------4281-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชม--61714191111817141------5681-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010132ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชม--562763602582712692742712------53517112224----112325-1-1-23-25---25-100%
42010133บ้านนาค้อ ปากชมปากชม--281231311271421311351261251311281327111-1415----1-1718-1--17-18---18-100%
42010134บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชม--4131112131616151------308--11----1-23-1--2-3---3-100%
42010135บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม--4161518171716131------4681-34----1-34-1--3-41-1-5-125%
42010136บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมห้วยบ่อซืน--37120135118140122124118116117131250111-1213----1-1617-1--16-171-1-18-105%
42010137บ้านวังผา ปากชมห้วยบ่อซืน--17191101121141101181101------10081-78----1-56-1--5-61-1-7-116%
42010138บ้านเลิง ปากชมห้วยบ่อซืน--91317110115115115171------8181-45----1-56-1--5-6---6-100%
42010139บ้านสงาว ปากชมห้วยพิชัย--231231191131241241181201141161181212111-1112----1-1516-1--15-16---16-100%
42010140บ้านปากเนียม ปากชมห้วยพิชัย--6151413171816131------4281-23----1-34-1--3-42-2-6-150%
42010141บ้านปากปัด ปากชมห้วยพิชัย--6151716110111111161------628--44----1-45-1--4-5---5-100%
42010142บ้านห้วยพิชัย ปากชมห้วยพิชัย--251241201371241291211211231241241272111-1415----1-1617-1--16-17---17-100%
42010143บ้านห้วยหินขาว ปากชมห้วยพิชัย--15120114116124111117151------12281-56----1-89-1--8-9---9-100%
42010144บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--7161911111111116161------6781-45----1-45-1--4-51-1-6-120%
42010145บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--31819171111717191------6181-45----1-45-1--4-5---5-100%
42010146บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--3191416181917171------5381-56----1-34-1--3-4---4-100%
42010147บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์--411111--11413111------157--22----1-12-1--1-2---2-100%
42010148บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมหาดคัมภีร์--261271191221221111151261351141351252111-1314----1-1516-1--15-16---16-100%
42010260บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่โคกใหญ่--311111114111115119114115171161126111-1314----1-1415-1--14-151-1-16-106%
42010261บ้านร่องไผ่ ท่าลี่โคกใหญ่612131713181713111------4091-45----1-23-1--2-31-1-4-133%
42010262บ้านบวกอ่าง ท่าลี่โคกใหญ่319171101519171111101------7191-45----1-45-1--4-5---5-100%
42010263บ้านห้วยไค้ ท่าลี่โคกใหญ่--2171714161712131------3881-23----1-23-1--2-3---3-100%
42010264บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่181121131101241201281261101221131201216121-1516----1-1617-1--16-171-1-18-105%
42010265บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่--4151--2141512141------267--22----1-23-1--2-3---3-100%
42010267บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่--1111--21--212131------116--11----1-12-1--1-2---2-100%
42010268บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่--141111782792832862882692------50814112022----112527-1-1-25-27---27-100%
42010270บ้านห้วยด้าย ท่าลี่น้ำแคม--3181515161415141------4081-34----1-23-1--2-3---3-100%
42010271บ้านน้ำแคม ท่าลี่น้ำแคม201271221211251301351251251291201311310121-1617----1-1718-1--17-181-1-19-105%
42010272บ้านปากยาง ท่าลี่น้ำแคม--101816110113124191121------9281-45----1-56-1--5-6---6-100%
42010273บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูน-------------------------------------0--------
42010274บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่น้ำทูน--2121113151611111------2181-23----1-23-1--2-3---3-100%
42010275บ้านน้ำมี ท่าลี่น้ำทูน--3171319141113121------3281-23----1-23-1--2-3---3-100%
42010276บ้านหนองบง ท่าลี่น้ำทูน--3181313161817111------3981-34----1-23-1--2-3---3-100%
42010278บ้านเมี่ยง ท่าลี่หนองผือ21151141151181151101231201------13291-89----1-910-1--9-10---10-100%
42010279ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่หนองผือ--231261201321271271191311261281221281111-1415----1-1617-1--16-171-1-18-105%
42010280บ้านขอนแก่น ท่าลี่หนองผือ--8131417161414151------4181-34----1-34-1--3-4---4-100%
42010281บ้านหนองผือ ท่าลี่หนองผือ41311151--31413131------2681-12----1-23-1--2-3---3-100%
42010284บ้านหนองปกติ ท่าลี่อาฮี81518113110114110112171------8791-56----1-56-1--5-61-1-7-116%
42010286บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่อาฮี--3161217181714141------4181-23----1-34-1--3-4---4-100%
42010287ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่อาฮี--3121315110151611411519120192111-45----1-56-1--5-62-2-8-133%
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07