โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอปี/รุ่นเพิ่มเติม
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน กกดู่เมืองเลย
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก กกดู่เมืองเลย
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน ปี ภาคเรียนที่ 1/2564กกดู่เมืองเลย
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน ปี 20 ม.ค.2564กกดู่เมืองเลย
420100075200701042520070 บ้านกำพี้ กกดู่เมืองเลย
420100085200571042520057 บ้านกกดู่ กกดู่เมืองเลย
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลย
420100105200511042520051 บ้านกกทอง กกทองเมืองเลย
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง กกทองเมืองเลย
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย กกทองเมืองเลย
420100135200431042520043 เมืองเลย กุดป่องเมืองเลย
420100155200091042520009 อนุบาลเลย กุดป่องเมืองเลย
420100175200021042520002 บ้านก้างปลา ชัยพฤกษ์เมืองเลย
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลย
420100215200601042520060 บ้านห้วยทราย นาแขมเมืองเลย
420100225200621042520062 บ้านโป่ง นาแขมเมืองเลย
420100235200581042520058 บ้านนาแขม นาแขมเมืองเลย
420100245200591042520059 บ้านวังยาว นาแขมเมืองเลย
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ นาดินดำเมืองเลย
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซ นาดินดำเมืองเลย
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง นาดินดำเมืองเลย
420100305200361042520036 บ้านหนองผำ นาดินดำเมืองเลย
420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง นาโป่งเมืองเลย
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่งเมืองเลย
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อย นาโป่งเมืองเลย
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก นาโป่งเมืองเลย
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
นาโป่งเมืองเลย
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่งเมืองเลย
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
นาอ้อเมืองเลย
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย นาอานเมืองเลย
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลย
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา น้ำสวยเมืองเลย
420100475200381042520038 บ้านสูบ น้ำสวยเมืองเลย
420100495200401042520040 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
น้ำสวยเมืองเลย
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว น้ำสวยเมืองเลย
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือ น้ำสวยเมืองเลย
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
น้ำหมานเมืองเลย
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลย
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมานเมืองเลย
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมานเมืองเลย
420100585200051042520005 บ้านน้ำภู เมืองเมืองเลย
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเมืองเลย
420100605200161042520016 บ้านนาโคก ศรีสองรักเมืองเลย
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลย
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลย
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง เสี้ยวเมืองเลย
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว เสี้ยวเมืองเลย
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว เสี้ยวเมืองเลย
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์ เสี้ยวเมืองเลย
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์นาด้วง
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
ท่าสะอาดนาด้วง
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาดนาด้วง
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วง
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วง
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ นาดอกคำนาด้วง
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาดอกคำนาด้วง
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาดอกคำนาด้วง
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด นาดอกคำนาด้วง
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้วเชียงคาน
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคาน
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ เขาแก้วเชียงคาน
420100835202131042520213 บ้านท่าบม เขาแก้วเชียงคาน
420100845202141042520214 บ้านนาเบน เขาแก้วเชียงคาน
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรีเชียงคาน
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง จอมศรีเชียงคาน
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จอมศรีเชียงคาน
420100895201971042520197 บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคาน
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน
420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคาน
420100945202211042520221 บ้านสงเปือย ธาตุเชียงคาน
420100955202221042520222 บ้านผากลางดง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน ปี 20 ม.ค.2564ธาตุเชียงคาน
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุเชียงคาน
420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยา ธาตุเชียงคาน
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคาน
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด ธาตุเชียงคาน
420101005202201042520220 บ้านผาพอด ธาตุเชียงคาน
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน นาซ่าวเชียงคาน
420101035202051042520205 บ้านโพน นาซ่าวเชียงคาน
420101045202061042520206 บ้านใหม่ นาซ่าวเชียงคาน
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
นาซ่าวเชียงคาน
420101065202081042520208 บ้านนาซ่าว นาซ่าวเชียงคาน
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น บุฮมเชียงคาน
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮมเชียงคาน
420101095202011042520201 บ้านอุมุง บุฮมเชียงคาน
420101105201981042520198 บ้านบุฮม บุฮมเชียงคาน
420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคาน
420101125202231042520223 เพียงหลวง 18 ปากตมเชียงคาน
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร ปากตมเชียงคาน
420101145202281042520228 บ้านคกงิ้ว ปากตมเชียงคาน
420101155202251042520225 บ้านกลาง ปากตมเชียงคาน
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี ปากตมเชียงคาน
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคาน
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาวเชียงคาน
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปก ชมเจริญปากชม
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย ชมเจริญปากชม
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย ชมเจริญปากชม
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ชมเจริญปากชม
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม เชียงกลมปากชม
420101265203161042520316 บ้านปางคอม เชียงกลมปากชม
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง เชียงกลมปากชม
420101285203181042520318 บ้านคอนสา เชียงกลมปากชม
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา เชียงกลมปากชม
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด เชียงกลมปากชม
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชม
420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชม
420101335203061042520306 บ้านนาค้อ ปากชมปากชม
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชม
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืนปากชม
420101375203241042520324 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืนปากชม
420101385203251042520325 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืนปากชม
420101395203281042520328 บ้านสงาว ห้วยพิชัยปากชม
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัยปากชม
420101415203301042520330 บ้านปากปัด ห้วยพิชัยปากชม
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย ห้วยพิชัยปากชม
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัยปากชม
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม หาดคัมภีร์ปากชม
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ท่าลี่
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ท่าลี่
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ท่าลี่
420102645202421042520242 บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่
420102655202431042520243 บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่
420102685202351042520235 บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย น้ำแคมท่าลี่
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม น้ำแคมท่าลี่
420102725202621042520262 บ้านปากยาง น้ำแคมท่าลี่
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
น้ำทูนท่าลี่
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ น้ำทูนท่าลี่
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี น้ำทูนท่าลี่
420102765202481042520248 บ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยง หนองผือท่าลี่
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือท่าลี่
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ หนองผือท่าลี่
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง อาฮีท่าลี่
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่