โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอปี/รุ่นเพิ่มเติม
420100075200701042520070 บ้านกำพี้ กกดู่เมืองเลย Zoon C อาคาร USO NET
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง กกทองเมืองเลย Zoon C อาคาร USO NET
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือ น้ำสวยเมืองเลย Zoon C อาคาร USO NET
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์ เสี้ยวเมืองเลย Zoon C อาคาร USO NET
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร ปากตมเชียงคาน Zoon C อาคาร USO NET
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชม Zoon C อาคาร USO NET
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัยปากชม Zoon C อาคาร USO NET
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม Zoon C อาคาร USO NET
420102725202621042520262 บ้านปากยาง น้ำแคมท่าลี่ Zoon C อาคาร USO NET
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่ Zoon C อาคาร USO NET