โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอปี/รุ่นเพิ่มเติม
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลย 2561
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลย 2561
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซ นาดินดำเมืองเลย 2560
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก นาโป่งเมืองเลย 2561,2562
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลย 2560
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
น้ำหมานเมืองเลย 2561
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลย 2560
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลย 2561
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง เสี้ยวเมืองเลย 2561
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว เสี้ยวเมืองเลย 2560
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์ เสี้ยวเมืองเลย 2562
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย 2560
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคาน 2562
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง จอมศรีเชียงคาน 2562
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จอมศรีเชียงคาน 2560
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคาน 2560
420101035202051042520205 บ้านโพน นาซ่าวเชียงคาน 2562
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี ปากตมเชียงคาน 2560
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม 2560
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม 2560
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่ 2560
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่ 2561,2562
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ หนองผือท่าลี่ 2561,2562
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง อาฮีท่าลี่ 2562