โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอปี/รุ่นเพิ่มเติม
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน กกดู่เมืองเลย 2557
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก กกดู่เมืองเลย 2557
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน ปี ภาคเรียนที่ 1/2564กกดู่เมืองเลย 2557
420100075200701042520070 บ้านกำพี้ กกดู่เมืองเลย 2557
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง กกทองเมืองเลย 2557
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย กกทองเมืองเลย 2557
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลย 2557
420100245200591042520059 บ้านวังยาว นาแขมเมืองเลย 2557
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง นาดินดำเมืองเลย 2557
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่งเมืองเลย 2557
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก นาโป่งเมืองเลย 2557
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่งเมืองเลย 2557
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย 2564
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย นาอานเมืองเลย 2557
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลย 2557
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว น้ำสวยเมืองเลย 2557
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลย 2564
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมานเมืองเลย 2557
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลย 2557
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลย 2557
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง เสี้ยวเมืองเลย 2557
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว เสี้ยวเมืองเลย 2557
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว เสี้ยวเมืองเลย 2557
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์ เสี้ยวเมืองเลย 2557
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย 2557
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้วเชียงคาน 2564
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคาน 2557
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ เขาแก้วเชียงคาน 2557
420100835202131042520213 บ้านท่าบม เขาแก้วเชียงคาน 2557
420100845202141042520214 บ้านนาเบน เขาแก้วเชียงคาน 2557
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง จอมศรีเชียงคาน 2557
420100895201971042520197 บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคาน 2557
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุเชียงคาน 2557
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคาน 2557
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด ธาตุเชียงคาน 2557
420101005202201042520220 บ้านผาพอด ธาตุเชียงคาน 2557
420101035202051042520205 บ้านโพน นาซ่าวเชียงคาน 2557
420101045202061042520206 บ้านใหม่ นาซ่าวเชียงคาน 2557
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น บุฮมเชียงคาน 2557
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮมเชียงคาน 2557
420101095202011042520201 บ้านอุมุง บุฮมเชียงคาน 2557
420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคาน 2564
420101145202281042520228 บ้านคกงิ้ว ปากตมเชียงคาน 2557
420101155202251042520225 บ้านกลาง ปากตมเชียงคาน 2557
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี ปากตมเชียงคาน 2557
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคาน 2564
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาวเชียงคาน 2557
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย ชมเจริญปากชม 2557
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง เชียงกลมปากชม 2557
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา เชียงกลมปากชม 2557
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด เชียงกลมปากชม 2557
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชม 2557
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชม 2557
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม 2557
420101385203251042520325 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืนปากชม 2557
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัยปากชม 2557
420101415203301042520330 บ้านปากปัด ห้วยพิชัยปากชม 2557
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัยปากชม 2557
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม 2557
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม 2557
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม 2557
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชม 2557
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ท่าลี่ 2557
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่ 2557
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ท่าลี่ 2557
420102655202431042520243 บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่ 2557
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่ 2557
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย น้ำแคมท่าลี่ 2557
420102725202621042520262 บ้านปากยาง น้ำแคมท่าลี่ 2557
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ น้ำทูนท่าลี่ 2557
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี น้ำทูนท่าลี่ 2557
420102765202481042520248 บ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่ 2557
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่ 2557
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ หนองผือท่าลี่ 2557
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่ 2557
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง อาฮีท่าลี่ 2557
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่ 2557