โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอปี/รุ่นเพิ่มเติม
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย 2564
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลย 2564
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้วเชียงคาน 2564
420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคาน 2564
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคาน 2564