โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย (2565)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565420100605200161042520016 บ้านนาโคก ศรีสองรักเมืองเลย
|-420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน ศรีสองรักเมืองเลย
|-420100615200181042520018 บ้านปากหมาก ศรีสองรักเมืองเลย
|-420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว นาอ้อเมืองเลย
|-420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย
2565420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วง
|-420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด นาดอกคำนาด้วง
|-420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาดอกคำนาด้วง
|-420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาดอกคำนาด้วง
|-420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ นาดอกคำนาด้วง
|-420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วง
|-420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาดนาด้วง
|-420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี ท่าสะอาดนาด้วง
|-420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์นาด้วง
2565420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานเชียงคาน
|-420101155202251042520225 บ้านกลาง ปากตมเชียงคาน
|-420101145202281042010114 บ้านคกงิ้ว ปากตมเชียงคาน
|-420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคาน
|-420101105201981042520198 บ้านบุฮม บุฮมเชียงคาน
|-420101095202011042520201 บ้านอุมุง บุฮมเชียงคาน
|-420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น บุฮมเชียงคาน
|-420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้ นาซ่าวเชียงคาน
|-420101035202051042520205 บ้านโพน นาซ่าวเชียงคาน
|-420100895201971042520197 บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคาน
2565420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม เชียงกลมปากชม
|-420101385203251042520325 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืนปากชม
|-420101375203241042520324 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืนปากชม
|-420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืนปากชม
|-420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด เชียงกลมปากชม
|-420101285203181042520318 บ้านคอนสา เชียงกลมปากชม
|-420101275203171042520317 บ้านโพนทอง เชียงกลมปากชม
|-420101265203161042520316 บ้านปางคอม เชียงกลมปากชม
|-420101235203261042520326 บ้านชมน้อย ชมเจริญปากชม
2565420102685202351042520235 บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่
|-420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่
|-420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง อาฮีท่าลี่
|-420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่
|-420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่
|-420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือท่าลี่
|-420102785202391042520239 บ้านเมี่ยง หนองผือท่าลี่
|-420102655202431042520243 บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่
|-420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ท่าลี่