โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียน CONNEXT ED (2565)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565420100085200571042520057 บ้านกกดู่ กกดู่เมืองเลย
2565420100105200511042520051 บ้านกกทอง กกทองเมืองเลย
2565420100155200091042520009 อนุบาลเลย กุดป่องเมืองเลย
2565420100175200021042520002 บ้านก้างปลา ชัยพฤกษ์เมืองเลย
2565420100225200621042520062 บ้านโป่ง นาแขมเมืองเลย
2565420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ นาดินดำเมืองเลย
2565420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง นาโป่งเมืองเลย
2565420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย นาอานเมืองเลย
2565420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา น้ำสวยเมืองเลย
2565420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลย
2565420100585200051042520005 บ้านน้ำภู เมืองเมืองเลย
2565420100605200161042520016 บ้านนาโคก ศรีสองรักเมืองเลย
2565420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว เสี้ยวเมืองเลย
2565420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย
2565420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์นาด้วง
2565420100835202131042520213 บ้านท่าบม เขาแก้วเชียงคาน
2565420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรีเชียงคาน
2565420100945202211042520221 บ้านสงเปือย ธาตุเชียงคาน
2565420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุเชียงคาน
2565420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยา ธาตุเชียงคาน
2565420101045202061042520206 บ้านใหม่ นาซ่าวเชียงคาน
2565420101135202241042520224 บ้านน้ำพร ปากตมเชียงคาน
2565420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชม
2565420101415203301042520330 บ้านปากปัด ห้วยพิชัยปากชม
2565420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย ห้วยพิชัยปากชม
2565420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์ หาดคัมภีร์ปากชม
2565420102645202421042520242 บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่
2565420102765202481042520248 บ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่
2565420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือท่าลี่
2565420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่