โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล (2564)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2564420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย
2564420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลย
2564420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้วเชียงคาน
2564420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคาน
2564420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคาน