โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2563)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2563420100085200571042520057 บ้านกกดู่ กกดู่เมืองเลย
2563420100105200511042520051 บ้านกกทอง กกทองเมืองเลย
2563420100155200091042520009 อนุบาลเลย กุดป่องเมืองเลย
2563420100175200021042520002 บ้านก้างปลา ชัยพฤกษ์เมืองเลย
2563420100235200581042520058 บ้านนาแขม นาแขมเมืองเลย
2563420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ นาดินดำเมืองเลย
2563420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง นาโป่งเมืองเลย
2563420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย
2563420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย นาอานเมืองเลย
2563420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา น้ำสวยเมืองเลย
2563420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมานเมืองเลย
2563420100585200051042520005 บ้านน้ำภู เมืองเมืองเลย
2563420100605200161042520016 บ้านนาโคก ศรีสองรักเมืองเลย
2563420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย
2563420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์นาด้วง
2563420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาดนาด้วง
2563420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วง
2563420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ นาดอกคำนาด้วง
2563420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคาน
2563420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรีเชียงคาน
2563420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานเชียงคาน
2563420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุเชียงคาน
2563420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน นาซ่าวเชียงคาน
2563420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮมเชียงคาน
2563420101125202231042520223 เพียงหลวง 18 ปากตมเชียงคาน
2563420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคาน
2563420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ชมเจริญปากชม
2563420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม เชียงกลมปากชม
2563420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชม
2563420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืนปากชม
2563420101395203281042520328 บ้านสงาว ห้วยพิชัยปากชม
2563420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม หาดคัมภีร์ปากชม
2563420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ท่าลี่
2563420102685202351042520235 บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่
2563420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม น้ำแคมท่าลี่
2563420102765202481042520248 บ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่
2563420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือท่าลี่
2563420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่