ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)


ปีการศึกษาการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้าน
2561 68.11 (ดี) 68.11 73.27 (ดี) 73.27 70.69 (ดี) 70.69
2562 65.81 (ดี) -2.30 71.11 (ดี) -2.16 68.46 (ดี) -2.23
2563 72.11 (ดี) 6.30 70.79 (ดี) -0.32 71.45 (ดี) 2.99
2564 68.27 (ดี) -3.84 69.52 (ดี) -1.27 68.89 (ดี) -2.56
2565 73.07 (ดี) 4.80 73.18 (ดี) 3.66 73.13 (ดี) 4.24
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2023.1.KAOPUNHOT