ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไผ่โทน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100035200661042520066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไผ่โทน
ชื่อ (อังกฤษ)banpaithon
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านกอไผ่โทน
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0857555696paithon@loei1.go.thpaithon.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5645134
Longitude
101.5533194
Tabe 3
Tab 5