ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยเหล็ก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100045200671042520067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)banhueilek
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านห้วยเหล็ก
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870294hueilek@loei1.go.thhueilek.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.615229
Longitude
101.62986
Tabe 3
Tab 5