ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตูบโกบ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน ภาคเรียนที่ 1/2564
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100055200681042520068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตูบโกบ
ชื่อ (อังกฤษ)bantubkob
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านตูบโกบ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870148tubkob@loei1.go.thtubkob.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5761386
Longitude
101.6476008
Tabe 3
Tab 5