ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกำพี้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100075200701042520070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกำพี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankhumpee
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านกำพี้
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0912062493khumpee@loei1.go.thkhumpee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.57211204
Longitude
101.5914804
Tabe 3
Tab 5