ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100085200571042520057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกดู่
ชื่อ (อังกฤษ)bankokdu
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านกกดู่
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042801022kokdu@loei1.go.thkokdu.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.611871
Longitude
101.630946
Tabe 3
Tab 5