ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100095200611042520061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaiwai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านห้วยหวาย
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870291huaiwai@loei1.go.thhuaiwai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.61760605
Longitude
101.611079
Tabe 3
Tab 5