ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกทอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100105200511042520051
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกทอง
ชื่อ (อังกฤษ)bankokthong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านกกทอง
ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870359kokthong@loei1.go.thkokthong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.521096
Longitude
101.561006
Tabe 3
Tab 5