ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยกระทิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100115200531042520053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยกระทิง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaykrating
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านห้วยกระทิง
ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0879515566huaykrating@loei1.go.thhuaykrating.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5056924
Longitude
101.6013799
Tabe 3
Tab 5