ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสวนกล้วย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100125200561042520056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนกล้วย
ชื่อ (อังกฤษ)bansuankluay
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวนกล้วย
ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042806406suankluay@loei1.go.thsuankluay.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.528984
Longitude
101.532541
Tabe 3
Tab 5