ข้อมูลสถานศึกษา
เมืองเลย
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100135200431042520043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองเลย
ชื่อ (อังกฤษ)muangloei
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้านเทศบาลเมืองเลย
ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042811585muangloei@loei1.go.thmuangloei.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4892846
Longitude
101.7203683
Tabe 3
Tab 5