ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลเลย
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100155200091042520009
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเลย
ชื่อ (อังกฤษ)anubanloei
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้านเทศบาลเมืองเลย
ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042813554anubanloei@loei1.go.thanubanloei.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4903769
Longitude
101.7268338
Tabe 3
Tab 5