ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านก้างปลา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100175200021042520002
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก้างปลา
ชื่อ (อังกฤษ)bankangpla
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านก้างปลา
ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042813555kangpla@loei1.go.thkangpla.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5305673
Longitude
101.7386672
Tabe 3
Tab 5