ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวฝาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100205200071042520007
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuafai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวฝาย
ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
huafai@loei1.go.thhuafai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5233678
Longitude
101.7481601
Tabe 3
Tab 5