ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยทราย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100215200601042520060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทราย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaysai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านห้วยทรายคำ
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870272huaysai@loei1.go.thhuaysai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6621114
Longitude
101.6475762
Tabe 3
Tab 5