ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100225200621042520062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banpongschool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านโป่ง
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
banpong@loei1.go.thbanpong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7078913
Longitude
101.7078238
Tabe 3
Tab 5