ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาแขม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100235200581042520058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแขม
ชื่อ (อังกฤษ)bannakham
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านนาแขม
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0901922813nakham@loei1.go.thnakham.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6850805
Longitude
101.6837243
Tabe 3
Tab 5