ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังยาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100245200591042520059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยาว
ชื่อ (อังกฤษ)banwangyauw
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านวังยาว
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0854603575wangyauw@loei1.go.thwangyauw.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7030173
Longitude
101.6479528
Tabe 3
Tab 5