ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาดินดำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100255200301042520030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดินดำ
ชื่อ (อังกฤษ)bannadindam
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านนาดินดำ
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042072422nadindam@loei1.go.thnadindam.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.45138861
Longitude
101.8330233
Tabe 3
Tab 5