ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหญ้าไซ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100265200311042520031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหญ้าไซ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongyasai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหนองหญ้าไซ
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870257nongyasai@loei1.go.thnongyasai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.419218
Longitude
101.8191438
Tabe 3
Tab 5