ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยม่วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100275200321042520032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaimuang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านห้วยม่วง
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870286huaimuang@loei1.go.thhuaimuang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.468941
Longitude
101.842568
Tabe 3
Tab 5