ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองผำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100305200361042520036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผำ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongphum
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหนองผำ
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870360nongphum@loei1.go.thnongphum.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3909129
Longitude
101.8053387
Tabe 3
Tab 5