ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาโป่ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100315200231042520023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)bannapong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านนาโป่ง
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042804448napong@loei1.go.thnapong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4209572
Longitude
101.7117357
Tabe 3
Tab 5