ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขอนแก่นหนองบอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100325200241042520024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขอนแก่นหนองบอน
ชื่อ (อังกฤษ)bankhonkaennongbon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบอน
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042804399nongbon@loei1.go.thnongbon.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4221451
Longitude
101.724472
Tabe 3
Tab 5