ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านติ้วน้อย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100335200251042520025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านติ้วน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)bantuinoi
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านติ้วน้อย
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0878530400tewnoi@loei1.go.thtewnoi.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3936878
Longitude
101.7078951
Tabe 3
Tab 5