ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยโตก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100355200271042520027
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยโตก
ชื่อ (อังกฤษ)banhuai-tokschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านห้วยโตก
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042804447huaitok@loei1.go.thhuaitok.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4268103
Longitude
101.7425049
Tabe 3
Tab 5