ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100365200281042520028
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกชุมแสง
ชื่อ (อังกฤษ)bankokchumsangschool
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านกกชุมแสง
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870105kokchumsang@loei1.go.thkokchumsang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.403798
Longitude
101.6542479
Tabe 3
Tab 5